Naujienos

IŠLIEKA TAI , KAS UŽRAŠYTA...

Skiemoniečio verslininko Zenono Karalkevičiaus dėka išleistas  informatyvus, paremtas istorinėmis datomis, gausiai iliustruotas leidinys.

Tai Skiemonys laiko juostoje, pradedant XVa., kada Skiemonys buvo žinomi kaip grafų Tyzenhauzų dvaras, prie kurio pastatyta pirmoji bažnyčia.

Juk nedaugeliui žinoma, kad šalia senųjų kapinių esanti bakūžė, tai pats seniausias miestelio namas, pastatytas dar 1820 metais iš sudegusio vienuolyno rąstų. Miestelio simboliu tapęs malūnas, tai brolių Petkevičių  1931 metais statytas pagal Rytprūsių ar prancūzišką projektą.

1930 m., Vytauto Didžiojo metais stovėjusį kryžių, 2018 m., Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje išvakarėse, savo iniciatyva ir lėšomis atkūrė verslininkas Zenonas Karalkevičius.

2018 m.Skiemonyse buvusio valsčiaus patalpose atidaryta Palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimo ekspozicija, kurią gali aplankyti kiekvienas užsukęs į mūsų miestelį.

2019 m. buvusioje Šaulių salėje, kurioje keletą dešimtmečių veikė Skiemonių kultūros namai, pradėjo veikti privati maitinimo įmonė „Šaulių namai“.

Laikas ištrina iš atminties datas, įvykius, tačiau tai kas užrašyta, kiekvienas krašto istorijos puslapis tai duoklė savo gimtajam kraštui.

Skiemonių filialo bibliotekininkė
Danguolė Gaidukevičienė