Naujienos

Burbiškio bibliotekoje Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Deimanto ašara...“

Sausio 10 d. Burbiškio bibliotekoje vyko popietė Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Deimanto ašara...“.

„Laisvės idėja telkia žmones ir juos išaukština. Laisvė yra beribis gėris. Todėl žmogiškasis individas, siekdamas laisvės, nepraranda būti individualus. Prisimenant kruvinąsias kovų už mūsų nepriklausomybę dienas ir naktis, kartais norisi savęs paklausti:kas yra laisvės autorius? Koks nors vardas, jo bendraminčiai ar visa pavergta tauta? Juk tarp bendrojo ir individualaus laisvės siekio nėra antagonizmo. Disharmonija atsiranda tik tada, kai ankščiau vienos idėjos sujungti žmonės vėl pasineria į kasdienybės smulkmenas, susipeša, susirieja. Kartais, o ne taip jau retai, šitaip bandoma prisidengti laisvės vardu...“
Kęstutis Arlauskas (Anykšta, 53-ieji leidimo metai, 2001 m. sausio 13d., šeštadienis)

Šios dienos ir mūsų visų tikslas – sukaupti ir perduoti ateinačioms kartoms dar gyvus tų laikų liudinininkų pasakojimus, parodyti šių įvykių įtaką šalies raidai bei pilietiškumo ir patriotizmo formavimuisi.

Šią dieną mes uždegėme keturiolika žvakių kiekvienam žuvusiajam.

Prisimindami sausio 13-osios įvykius kiekvienas iš mūsų pakabinome popierinius baltus balandžius su užrašytomis mintimis apie laisvę,  klausėme Eurikos Masytės dainą „Laisvė“ ir Lietuvos himną. Susikabinę rankų grandine amžinai jausime ir jų, žuvusiųjų, rankas, jie stovės kartu su mumis kaip tą sausio 13-osios naktį...

Už pagalbą ruošiant  parodą „Deimanto ašara...“ dėkoju Kornelijai, Tomai ir Kęstučiui.

Burbiškio bibliotekoje veikia paroda „Deimanto ašara...“. Paroda veiks iki 2020–01–31.

Parengė Burbiškio filialo bibliotekininkė Iveta Stankevičiūtė-Požėlienė