Naujienos

Tradicinės Sekminės Budrių bendruomenėje

 

Pavasario renginius bibliotekoje planuojantys skaitytojai pareiškė norą, kaip ir praeitais metais, suorganizuoti Sekminių šventę pagal senąsias Lietuviškas kaimo tradicijas. Todėl ilgai netrukus, šventė buvo suplanuota.


Šiemet Sekminių šventė prasidėjo labai anksti, nes žvejų klubas „Saulažuvė“ sumąstė šmaikščias žvejų varžybas, kurių šūkis: „karosų pragyvenimo sąlygų gerinimas“. Susirinko žvejai 7 valandą ryte ir nutarė pagauti 100 karosiukų, paleisti į Budrių ežerą, kur daug vandens ir maisto, nes kūdrose jų privisę begalės ir stumdosi jie ten vargšai alkani. Startavus varžyboms žvejai nelabai stebėjo plūdes, daugiau kalbėjo apie jau išplaukėjusius javų laukus, spėjo koks tas derlius bus, pasakojo kaip pavasariniai darbai sekėsi. Vyriausias žvejys Juozas pajuokavo, kad karosai sutemps meškeres į kūdrą ir nebus kuo gaudyti... Bet tų karosiukų buvo tiek, kad pabaigoje varžybų vietoj planuoto šimto, buvo pagauti net du šimtai keturi. Juos visus į ežerą  nuvežė visų žvejų įpareigotas Dalius Dapkus, tiesa, jis šmaikštavo, sakydamas, kad kažin ar tiems karosams pasisekė, nes ežere laukia alkanos lydekos. Gal kitais metais varžybų šūkis būtų: „paleisk karosą – pamaitink lydeką“.

11 valandą prie bendruomenės namų susirinko piemenaitės ir taip vadinamo Lietuvos žalmargių komiteto įgaliotas kerdžius, kuris rankose laikė pluoštą baudos kvitų, nes daug kas kaime karvių nebelaiko, todėl gavo baudos kvitus susimokėti - 10 kiaušinių, o tie, kurie dar išlikę tikri kaimo patriotai, buvo apdovanoti padėkomis už karvučių laikymą. Visi aplankyti buvo apdovanoti svyruoklio beržo šakelėmis, kad namus pasipuoštų ir karvutes apvainikuotų prieš Sekmines. Niekas nesiginčijo dėl baudų, todėl buvo surikta 210 kiaušinių, kurie nukeliavo į Budrių kaimą, į Linos ir Sauliaus Sriubų sodybą, kur 19 valandą turėjo prasidėti vakarinė Sekminių šventė.

Nuo 17 valandos kieme, prie didelio klojimo, rinkosi nekantriausieji. Kūrenosi lauželiai, kurie „brandino“ žarijas kiaušinienei kepti. Prie sodyboje esančios kūdros atvažiavo autobusiukas, pasirodo čia atvyko mobili pirtis iš Dabužių. Tai Dabužių bendruomenės dovana Sekminių šventei. Trys automobiliai atvežė gausų būrį svečių iš Ukmergės rajono. Tai III Antakalnio kaimo bendruomenė, kurios kolektyvas buvo pasirengęs groti ir dainuoti, o dar Kavarsko moterų seklyčia šaunų akordeonistą atsivežė. Taip pat dainomis susirinkusius svečius stebino Urtė Juknaitė. Visi suprato, kad Sekminių vakaronė tikrai bus linksma ir tranki. Sulaukė budriečiai ir Kavarsko parapijos klebono Nerijaus Vyšniausko ir Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus. Vakaronės pradžioje, Kavarsko parapijos klebonas priminė, kad ne taip ir seniai kiekvienas duonos kąsnis vaikų buvo uždirbamas sunkiai, o sūris ir lašiniai buvę prabangos dalykai. Klebonas džiaugėsi Sekminių šventės prasme Lietuvos kaime ir pasidžiaugė, kad tradicija neužmirštama šiandien. Anykščių rajono merui buvo surengtas Sekminių papročių egzaminas, kurį jis sėkmingai išlaikė ir buvo apdovanotas ąžuolo vainiku. Suskambo muzikos garsai, dainos. Pakvipo ant laužo kepama kiaušinienė. Šventės dalyviai gardžiavosi Sekminių patiekalais ir dalinosi smagiomis istorijomis. Anot senovinių papročių sočiai ir smagiai atšvęstos Sekminės garantuoja gerą derlių ir laukų apsaugą nuo krušos ir liūčių.

Tariu nuoširdų ačiū bendruomenės nariams ir svečiams, kurie stengiasi puoselėti ir išsaugoti senuosius kaimo papročius.

Valentinas Gudėnas