Naujienos

„KORUPCIJA IR PILIETIŠKUMAS: ATPAŽINK, NEPASIDUOK, KOVOK“

Balandžio mėnesį Skiemonių bibliotekoje buvo vykdomas projektas „Korupcija ir pilietiškumas: atpažink, nepasiduok, kovok“, finansuojamas pagal Europos Sąjungos investicijų veiksmų programą.


Pareiškėjas: viešoji įstaiga „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“.

Projekto tikslas – formuoti gyventojų nuostatas ir aktyvią pilietišką poziciją dėl nepakantumo korupcijai. Balandžio 4 d. vyko pirmasis susitikimas su skiemoniečiais, projektą pristatė lektorė Jolita Gečienė. Seniausi duomenys apie korupciją yra Indijos karaliaus ministro Kautilos prieš 2 tūkstančius metų parašytas darbas apie korupciją – Arhashastra. Tai išties be galo senas, neišvengiamas reiškinys, paplitęs įvairiose gyvenimo sferose, aktualus ir šiandieną.

Balandžio 9,10,16 ir 17 d. turėjome ciklą paskaitų korupcijos tema. Kiekvienas iš mūsų esame skirtingi, turime savo nuostatas, tačiau jas galime keisti. Įdomūs lektorės Raimondos Baurienės pasakojimai, rodomi mokomieji filmai, skaidrės apie korupciją padėjo ne vienam susiformuoti kitokią nuomonę. Lektorė suteikė žinių apie patį korupcijos reiškinį, atsiradimo priežastis, pasekmes visuomenei. Negalime taikstytis su asmenų siekimu sau naudos, neatitinkančiu nustatytų elgesio standartų, piktnaudžiavimu savo galia, paplitusiu kyšininkavimu. Turime nesitaikstyti, bet kovoti, nes tik kryptingai šalinant atsiradusias veikas, galima sukurti socialinę gerovę. Atsipalaidavimui, pertraukėlių metu, spalvinome Lietuvos kontūrus, taip kaip kiekvienas įsivaizduojame, ir štai iš paveikslėlių matome kokia graži mūsų Lietuva, o kad gera būtų joje gyventi priklauso ir nuo mūsų pačių ryžto.

Dalyvavusiems projekte buvo įteikti pažymėjimai.

Dėkojame lektorei Raimondai  Baurienei už suteiktas žinias ir maloniai praleistą laiką.


Skiemonių filialo bibliotekininkė
Danguolė Gaidukevičienė