Naujienos

Literatūrinė popietė „Neblėstanti atmintis“ Skiemonių bibliotekoje

Didžiausia kiekvienos tautos vertybė yra laisvė. Žvakių liepsnelės plevendamos primena tuos tragiškus 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius. Tylos minute pagerbėme 14 tautos didvyrių, žuvusių už Lietuvos laivę.


Jaunoji karta tai gali perskaityti  kaip istorinius įvykius, tačiau vyresni mena tą nerimo kupiną  naktį, kai laukė bet  kokios žinutės, o mintyse buvo vienintelis klausimas, kas bus toliau.

Buvo prisiminti  sausio įvykiai, jų svarba, dalinomės prisiminimais, diskutavome apie laisvę, demokratiją.

Audronė ir Regina padainavo dainas „Laisvė“ ir „Lietuva“.

Skambėjo lietuvių autorių posmai, kuriuose tikėjimas laisve, Lietuvos ateitimi, pagarba šalies istorijai.

Turime neleisti  užmiršti tai, kas niekada nepamirštama.

Skiemonių filialo bibliotekininkė
Danguolė Gaidukevičienė