Naujienos

DOVANA SKIEMONIŲ BIBLIOTEKAI

Kaip miela kai netikėtai gauni dovanų, o bibliotekai geriausia dovana yra knyga. Kaip džiugu kai yra žmonių, jas dovanojančių.


Šiandieną bibliotekoje apsilankė buvęs Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos darbuotojas, šiuo  metu su žmona Janina, taip pat geologijos tarnybos darbuotoja, gyvenantys Skiemonių seniūnijos Pašilių kaime. Tai dažni svečiai bibliotekoje, aktyviai dalyvaujantys bendruomenės renginiuose ir juos įamžinantys video juostose. Jų dėka bibliotekoje buvo organizuota fotomeninko  J. Danausko darbų paroda, buvusių bendradarbių fotografijų paroda „12 geologinių akimirkų“. Dabar  visiems besidomintiems  Lietuvos gamta, jos pavedu  padovanojo tris  naujas vertingas geologijos tarnybos išleistas knygas „Lietuvos šaltiniai ir versmės“, esantys Aukštaitijos, Žemaitijos ir Labanoro regioniniuose parkuose.
Nuoširdus ačiū gerbiamiesiems Janinai ir Ryčiui Giedraičiams už dovanotas knygas.


Skiemonių filialo bibliotekininkė
Danguolė Gaidukevičienė