Naujienos

„MANO TĖVIŠKĖJ ŽIEMA...“

Kalendorinės žiemos pradžią įprasmina Skiemonių bibliotekoje parengta Audronės Baškauskienės fotografijų paroda, kuri veiks visą gruodžio mėnesį.


Gamtos vaizdų netenka ilgai ieškoti, juos padovanoja pati gamta, tik reikia suspėti pamatyti tinkamą akimirką. Gimtojo krašto vaizdai atgaiva akims ir sielai. Juk fotografija – tai sustabdytas momentas, kurio per nuolatinį skubėjimą, nors kasdieną vaikštome tais pačiais takais, nepastebime. Tai gali pamatyti tik meniškos sielos žmogus.

Apšarmoję medžiai, nuvytusios šalnų paliestos smilgos, tyla, ramybė  – tai, ko labiausiai trūksta šiuolaikiniam žmogui.

Savo tėviškės grožį žiemą matome visi, bet kodėl jo nepabandžius parodyti kitiems? Fotografija tam labai paranki priemonė.


Skiemonių  bibliotekininkė
Danguolė Gaidukevičienė