Naujienos

Darbščios rankos ir kantrybė kuria spalvotus stebuklus...Nuo gruodžio 9 d.Skiemonių bibliotekoje veikia AMUIC Ažuožerių skyriaus merginų grupės „Žvaigždė“ (vadovė Alvyra Simanonienė) darbų paroda. 

Rankdarbiai tai puikus dalykas saviraiškai, begalinei kūrybinių minčių erdvei, tai pomėgis suartinantis bendraamžius. Parodoje eksponuojami paveikslai sukurti ant veltinio lakštų, kiti paveikslai atlikti tapybos ant šilko technika. Merginų darbai sušildyti rankų ir širdies šilumos gali sugrąžinti į vaikystę. Beribė fantazija, laki vaizduotė ir kruopštus darbas duoda puikius rezultatus. Atrodo tos merginos pašauktos kūrybai, nes kiekvienas aplankęs parodą randa atgaivą savo sielai. Belieka palinkėti merginoms ir jų vadovei Alvyrai ieškoti, kurti, išlaisvinti mintis, nes kas kitas jei ne kūryba pakylėja mus nuo žemės...

Skiemonių filialo vyr. bibliotekininkė
Danguolė Gaidukevičienė