Anykščių krašto praeities tyrinėtojai

 

 


Vytautas Bagdonas

Bagdonas Vytautas – žurnalistas, kraštotyrininkas, fotografas, visuomenininkas

Vytautas Bagdonas – Svėdasų krašto muziejaus vadovas, žurnalistas, kraštotyrininkas, fotografas, visuomenininkas. Jau kelis dešimtmečius jis kaupia nuotraukų „vaižgantiška“ tematika archyvą, organizuoja fotografijų parodas.

V. Bagdonas yra Jono Vilešio premijos II vietos laureatas, apdovanotas už rašinių ciklą, skirtą Anykščių savivaldos klausimams (2008 m.) ir mažosios J. Tumo Vaižganto premijos laureatas, apdovanotas už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui (2010 m.).

Plačiau

 

 

Algimantas Bekenis

 

 

 

 

Bekenis Algimantas – knygų mylėtojas ir kolekcionierius, kraštotyrininkas, tautosakininkas, Viešintų klojimo teatro aktorius, visuomenininkas.

Plačiau

 

 


 

 

 

 

Alvydas Bitinas – Pasaulio energetikų draugijos Lietuvos skyriaus garbės ženklo kavalierius, Energetikos objektų statytojų klubo narys, kultūros mecenatas, kraštotyrininkas, visuomenininkas. Už sąžiningą darbą, aktyvią visuomeninę veiklą – apdovanotas įvairių valstybės institucijų garbės ir padėkos raštais.

Plačiau 

 

 

 


 

Jonas Sriubas

 

 

 

 

 

 

Sriubas Jonas – energetikos specialistas, kraštotyrininkas, visuomenininkas, knygų sudarytojas.

Plačiau

 

 Lenė Sriubienė

 

 

 

 

Lenė Marijona Sriubienė – pedagogė, kraštotyrininkė, visuomenininkė

Plačiau

 

 Ona Tuskenytė

 

 

  

Ona Tuskenytė – tautosakininkė, kraštotyrininkė, gėlininkė

Plačiau

 

 

 

 Tautvilis Uža

 

 

 

 

Uža Tautvilis – kraštotyrininkas, fotografas, visuomenininkas, jau keli dešimtmečiai išvykęs iš Anykščių krašto, nuolat sugrįžta čia. Jis kaupia, užrašo praeities ir šiandienos įvykius, renka medžiagą apie iškilius tėviškėnus, fotografuoja kultūros, istorijos ir tautodailės paminklus bei jų kūrėjus, stengiasi, kad visa ta medžiaga išliktų ir pasitarnautų ateities kartoms.

Plačiau

 

 


Juodelis Jonas

 

 

 

 

 

 

Juodelis Jonas – gėlininkas, sodininkas, bitininkas, šaulys, knygų kolekcionierius, kraštotyrininkas, visuomenininkas.

Plačiau