Baltic States Kartografija Eesti - Latvija - Lietuva Leidinys suskaitmenintas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
viešosios bibliotekos Regioniniame skaitmeninimo skyriuje.