Laikraštis Anykščių krašto žmonėms „Žiburys“ 1990 m.

Laikraštis Anykščių krašto žmonėms „Žiburys“ 1990 m.

Kolektyvinis darbas 1990 vasaris Nr. 15(5602) Žiburys p. 3
Kolektyvinis darbas 1990 vasaris Nr. 21(5608) Žiburys p. 3