Literatų renginiai2022

„Poezijos pavasario aidai“ Juodpėnuose                     

„PRIGLAUSK MANE, POEZIJOS ŽODI!“              

„Kas švyti vasario nakties danguje?“2021

GYVENIMAS POEZIJOS RITMU

117 „laiko žingsnių“

„Poezijos pavasario aidai“ Subačiuje

Vitalija Tušas – „Lietuva, tu ąžuolu šlamėki“

„Kas švyti vasario nakties danguje? (Ne)tradicinė poezijos naktis

2020


PALŪŠĖ DROBĖJE IR ŽODY

„Kas švyti vasario nakties danguje? 2020“


2019

Muzikos ir poezijos vakaras „Ateik, dovanosiu ir Tau“

Anykščių literatai dalyvavo renginyje, skirtame Vietovardžių metams

Tradicinis literatų renginys „Po skambančiu medžiu“

Anykštėnai – dainuojamosios poezijos festivalyje

Tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ aidai pasiekė Kupiškį

Poezijos posmai skambėjo tamsią vasario naktį

2018

„Sujungs mus gėrio šypsena“

„Tas jaudulio pilnas rugsėjis. Sugrįžimai“

„Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“

Marčiupiečiai Kėdainiuose skaitė eiles

Kas švyti vasario nakties danguje?

Kviečia „Vasario nakties skaitymai“

 

2017

„Sveiki, mylintys Palūšę“

Karšta poezijos popietė Palėvenės vienuolyne

„Baltojo balandžio sugrįžimas“

Panevėžio rajono literatai džiaugiasi viešnage Anykščiuose 

Ir „pasidabino“ vasario dangaus skliautas poezijos posmais...

2016 

Ketvirtoji „Marčiupio“ knyga

POEZIJOS POSMU SUGRĮŽĘ
   
„MARČIUPYS“  ATGAUNA JĖGAS

PRIE SKAMBANČIO MEDŽIO

Anykščių kūrėjai vėl „sušvito vasario nakties danguje“...

„Kad klubas gyvuotų, turime degti kiekvienas ir visi..“


2015

Naujuosiuose Elmininkuose virpėjo poezijos stygos

Poezijos ir muzikos popietė „Kiekvienas gali prabilti eilėmis“

SUSITIKIME TRADICINĖSE „VAIŽGANTINĖSE!“

Turime mąstytoją Anykščiuose   

Nuo Antaninių iki Joninių...     

Poezijos ir dainų skambesys Naujųjų Elmininkų bibliotekoje  

2014

Atrastieji iš naujo

„Gyvenime aš ieškau absurdo, o absurdas dažnai pasiveja mane“

 ŽOLINIŲ POEZIJA

„Baltojo Balandžio sugrįžimas“ – dešimtasis Karolio Širvinsko premijos konkursas

„Pasisekė“ popieriui

ƒ„Kas švyti vasario nakties danguje?“

2013

Antrąkart šalyje bus įteikti garbingi apdovanojimai „Auksinis Feniksas“

Baronas Algimantas – literatas, bardas, tautodailininkas

“Ateinu numylėtu keliu aplankyti gimtųjų namų“

Bibliotekininkai turi „savo“ alyvą

Tarmės jungia

Tėviškė ir tarmė

Knygoje atgiję prisiminimai

Žodis, įsikūręs po vasario nakties dangumi

Meilės gimtajam kaimui gijos

Knygų sąraše - literatų dovanotos knygos   

     

2012

Prisiminimų vakaras Svėdasuose

SVEIKINAME

NAKTIES SKAITYMAI: MYKOLIUKO SMUIKELIO ATVILIOTI...

„Marčiupio“ klubo literatės

     

2011

Pro memoria. Literatas Aleksandras Navickas

Anykščių bardai poezijos festivalyje „Tai - aš“

Mačionių bibliotekos jubiliejuje dainavo bardas

„Marčiupio“ sutelktinės pristatymas

Klubo veiklos 25-mečiui - nauja kūrybos sutelktinė

Bibliotekininku sąskrydyje dainavo bardas

Tremtiniai pakvietė literatus į parodos atidarymą

Sekmines marčiupiečiai pasitiko Pagulbyje

Mus jungia Šventoji ir poezija

Jonaviškių „Šaltiniui“ - linkėjimai neišsekt

Karolio Širvinsko premija – marčiupiečiui

Aušra Motekaitienė: “Kelias vis bėga į tylą ...“

Literatą sužavėjo Lilijanos Ablėnaitės universalumas

Skaityti ir klausytis širdimi

Vyskupo Antano Baranausko giminės ainio, literato Alekso Navicko autobiografinė knyga

Prakalbinta vasario nakties tyla

Marčiupiečiai šildėsi atminimo šiluma

Literato Alekso Navicko dovanotų knygų kolekcija

   

2010

Literatų klubas „Marčiupys“ išsirinko naują klubo veiklos koordinatorę

Muzikos ir poezijos šventė Pakruojo dvare

„...čia Biliūniškai laimę suprasi“

Po rugpjūčio dangum atvažiuok Sūduvon

„Marčiupio“ literatai susitiko pas Domicėlę

Veronika Dikčiuvienė. Apmąstymų duona

Piešiniuose ir eilėse - gyvenimo tremtyje istorija

Lyg pavasarinis upelis ...

Poetui Jonui Strielkūnui atminti

„Eskizai“ – istorija ir ateities ženklai

Marčiupiečiui bardui Vidmantui Plėtai – 50

Kas švyti vasario nakties danguje...

Žodis poetei Akvilei

Akvilė Žąsinaitė. Rudeninis laiškas  (.pdf  1.81 MB)

    

2009

Kai baigiasi metai

XXVII Rytų Lietuvos literatų susitikimas ir dar vienas žingsnis „Gimtosiomis literatų pėdomis“

Tas jaudulio pilnas rugsėjis

Tradicinės vasaros palydėtuvės Senuosiuose Elmininkuose

Domicelė Juodžiūnaitė. "Vakaro žaros"

Visas gyvenimas - kūryba

Knyga - brangiausias turtas

Sujungti poezijos

"Poezijos pavasarėlis" Vepriuose

"Užmigdykite mus ežeruos"

Poezijos atlaidai Pagulbyje

"Tūkstantis žodžių Lietuvai"

"Mano Lietuva"

"Eskizų" pristatymas Debeikių bibliotekoje

"Gimtosiomis literatų pėdomis..."

Naujos knygos sutiktuvės

Išvyka į "Eskizų" pristatymą Ukmergėje

Poezijos posmais palydėta žiema

Tas sieloj virpantis akimirkos trapumas

"Kalėdiniai laiškai"

Literatui Aleksui Navickui - 80