Džiugaus laukimo šviesoje

Kai už lango tamsu mūsų širdyse šiluma ir tyla. Adventas – laikas stabtelėti ir dovanoti sau tylą, apmąstymų laiką, susitaikymą su savimi ir aplinkiniu pasauliu. O tam puikiausiai dera eiliuotas žodis, nes per poeziją advento tyla beldžiasi į mūsų sielą.

Gruodžio 9-ąją aktyviausios Skiemonių bibliotekos skaitytojos atėjo pasiklausyti bibliotekininkės skaitomų adventinių eilių, kuriose skambėjo žodžiai skatinantys gerumą, susitaikymą, atleidimą, grįžtančios saulės ilgesį ir Kalėdinio stebuklo nuojautą.

Taip jau sutapo, kad gruodžio 9-ąją bibliotekoje vyko sociokultūrinė akcija – gaspadinės diena, todėl visi tądien užsukę į biblioteką buvo vaišinami sūriu, pagamintu šeimininkės Zitos Nečiūnienės, pagal Liudvikos Didžiulienės-Žmonos knygą „Lietuvos gaspadinė arba pamokinimai kaip prigulinčiai suvartoti Dievo dovanas“. Taip buvo paminėtas ir prozininkės, lietuvių tautos žadintojos Liudvikos Didžiulienės-Žmonos 160-osios gimimo metinės.

Tiesdami šviesos tiltus tarp žmonių aptarėme nuveiktus darbus, ant stalo tirpo adventinio vainiko žvakė, primindama, kad taip tirpsta laikas, skiriantis mus nuo Didžiųjų metų švenčių.
 

Skiemonių filialo vyr. bibliotekininkė
Danguolė Gaidukevičienė