DARBO UŽMOKESČIO VIDURKIS

 

 

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nuo 2018 m. sausio 1 d.