Amžiną atilsį Irenai Didžiulytei-Jurevičienei

 

Mirus Anykščių krašto šviesuolių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių anūkei Irenai Didžiulytei-Jurevičienei, anykštėnai bibliotekininkai nuoširdžiai užjaučia velionės gimines, artimuosius, draugus ir bendraminčius.

 


O buvo telikę vos pora savaičių iki gražaus šimtmečio...

Velionė pašarvota „Grauduvos“ laidojimo namuose Panevėžyje.

Atsisveikinimas sausio 23 dieną 13.00 valandą.