You are currently viewing Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-ąją minima Lietuvai svarbi diena.

1918 metais vasario 16 d. pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, skelbiantis apie demokratinę valstybę su sostine Vilniumi.
Vasario 16-osios Aktas tapo tautos valstybingumo, jos tęstinumo ir vienybės simboliu.

Švęskime vasario 16-ąją, švęskime Lietuvą.