You are currently viewing Kviečiame prisijungti prie Bibliotekos kolektyvo!

Kviečiame prisijungti prie Bibliotekos kolektyvo!

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka siūlo darbą Personalo administratoriui

 Būsite atsakingas už:

 • Personalo dokumentų rengimą ir administravimą vadovaujantis LR darbo kodeksu ir kitais teisės aktais (priėmimas, atleidimas, įsakymai, komandiruotės ir t.t.);
 • Įmonės vidaus dokumentų rengimą, administravimą ir valdymą;
 • Sklandžios biuro veiklos ir tvarkos užtikrinimą (skambučių, svečių, klientų priėmimas ir nukreipimas, gaunamos/siunčiamos korespondencijos administravimas)
 • prisidėjimą prie įmonės švenčių, renginių organizavimo ir kitų personalo projektų įgyvendinimo;
 • Tiesioginio vadovo deleguotų užduočių vykdymą, pagalbą kolegoms;
 • Įstaigos archyvo tvarkymą;
 • Kitus administracinius darbus.

Specialūs reikalavimai, keliami šiai pareigybei:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų srityje;
 • Išmanyti personalo valdymo pagrindus, LR darbo kodeksą ir kitus teisinius nuostatus, reglamentuojančius darbo santykius;
 • Mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
 • Turėti dokumentų valdymo įgūdžių;
 • Turėti geras raštvedybos bei kompiuterinio raštingumo žinias;
 • Ne žemesniu kaip A2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

Mes tikimės, kad jūs turite šias savybes:

 • Gebate aiškiai ir rišliai teikti informaciją tiek žodžiu, tiek raštu;
 • Esate iniciatyvi (-us), organizuota (-as), bei turite puikius bendravimo įgūdžius;
 • Esate sąžininga (-as), orientuota (-as) į rezultatą, gebate valdyti stresines situacijas, darbšti (-us);

Įstaiga siūlo:

 • Geras darbo sąlygas ir profesinį tobulėjimą
 • Laiku mokamą atlyginimą
 • Visas socialines garantijas
 • Reguliarius mokymus
 • Esant poreikiui galimybę dirbti nuotoliniu būdu
 • Įvairias papildomas naudas pagal Kolektyvinę darbo sutartį.

Atlyginimas – 1209 Eur/mėn neatskaičius mokesčių.

Gyvenimo aprašymą (CV) prašome siųsti el. paštu personalas.avb@gmail.com arba tiesiogiai Bibliotekos administracijai adresu Vyskupo skveras 1, Anykščiai iki 2023 m. gegužės 25 d. 15.00 val.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 381) 58109, (8 381) 51663, el. paštu personalas.avb@gmail.com arba direktorius.avb@gmail.com