You are currently viewing Kviečiame į susitikimą

Kviečiame į susitikimą

Gana pasakyti ČESLOVAS JURŠĖNAS, ir tuoj prisiminsime jo nuveiktus darbus, pareigas, titulus, prisiminsime veidą iš TV ekranų, paskaitas ir knygas.

Ši knyga – žymaus politiko ir žurnalisto atsiminimai, įspūdžiai, apmąstymai. Aprėpiantys biografiją, dalyvavimą sprendžiant Lietuvai svarbius reikalus, piešiantys gyvenimo ir veiklos kelyje sutiktus žmones. Pasakojimai gyvi, nuotaikingi, ironiški, autoironiški ir kartu – fiksuojantys įvykių tikrumą.

Liudijimai išliekamosios vertės.

Renginyje dalyvaus knygos autorius, Kovo 11-osios akto signataras Česlovas Juršėnas;
Kovo 11-osios akto signataras Justas Vincas Paleckis;
Renginį moderuos žurnalistė Gražina Šmigelskienė.


Maloniai lauksime
Renginys nemokamas