You are currently viewing Kviečiame į Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginius

Kviečiame į Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginius

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje

Balandžio 23-30 dienomis Anykščių miesto vaistinėse ir rajono ambulatorijose ieškokite specialaus stendo „Skaitiniai kaip vaistai“ ir nemokamai pasiimkite bibliotekininkų sukurtą skaitinių dėžutę su savimi. Specialioje dėžutėje rasite literatūros kūrinio ištrauką, biblioterapijos ekspertų rekomenduojamos literatūros sąrašą ir kitų siurprizų!

24 d. 10.30 val. Sensoriniai skaitymai „Augu skaitydamas“;
25 d. 11 val. Edukacinė programa “Smagiai paskaitysi – kiaurai dangų matysi”;
26 d. 16.00 val. „Felčerio užrašai“. Televizijos ir spaudos žurnalisto Henriko Vaitiekūno knygos pristatymas. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos salėje;
27 d. 11 val. Tradicinis anykštėnų kraštotyrininkų sambūris „Draugaukime, bendraukime, bendradarbiaukime“;
30 d. 16 val. „Skaitiniai kaip vaistai“. Biblioterapijos užsiėmimas. Veda doc. Jūratė Sučylaitė;

Kviečiame aplankyti parodas:
Tomo Lagūnavičiaus postmoderniojo meno paroda „Vaizdas nesvarbu: svarbu kokia kaina!“ (II a. salėje);
Anykščių Meno mokyklos Dailės skyriaus parodos „Pavasario džiaugsmai“ ir „Utilitarinis indas „Gyvūnas“ “ (Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriuje);
Jono Junevičiaus fotografijų paroda „Kvarcinio smėlio raštai“ (Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje);
Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ikimokyklinio ugdymo grupės „Drugeliai“ vaikų kūrybinis projektas „Vilnonė pasaka“. (Vaikų literatūros ir edukacijos skyriuje)

— –

FILIALUOSE

Ažuožerių filialas
Balandžio 26 d. popietė vaikams „Aš ir knyga“

Debeikių filialas
Balandžio 23 d. 10.30 val. Pukio Kutulio knygų lagamino pristatymas. Žavus katinas Pukis Kutulis susitiks su Debeikių ikimokyklinio ugdymo grupės „Pelėdžiukai“ vaikais ir Debeikių skyriaus 1–4 kl. moksleiviais;
Nuo balandžio 25 d. Muziejininko, kraštotyrininko Raimondo Guobio piešinių paroda „Medžių magija“;
Nuo balandžio 24 d. Knygų paroda „Lietuva Europos šeimoje“

Kavarsko filialas
Balandžio 23–30 d. Spaudinių paroda „Ką skaitė mūsų seneliai“

Kurklių filialas
Balandžio 23–29 d. Vaikų piešinių konkursas „Aš – europietis (-ė)“
Balandžio 25 d. Popietė vaikams apie Europą

Leliūnų filialas
Spaudinių paroda „Knygos kelionė po Europą“.

Rubikių filialas
Spaudinių paroda „Knygos kelionė po Europą“.

Skiemonių filialas
Nuo balandžio 23 d. Audronės Baškauskienės paveikslų, tapytų pagal skaičius paroda „Teptuko ir minčių darna“
Balandžio 25 d. 14 val. popietė-viktorina „Tautos išmintis patarlėse“

Staškūniškio filialas
Balandžio 23–29 d. Vaikų piešinių konkursas „Mes – Europos vaikai“
Balandžio 27 d. Popietė vaikams apie Europą

Svėdasų filialas
Balandžio 25 d. 10 val. Edukacinis užsiėmimas vaikams „Pažink Europą“;
Balandžio 24 d. 15 val. Protmūšis suaugusiems „Viskas apie Europą“;
Balandžio 23–29 d. Knygų paroda „Žymiausi Europos rašytojai“

Šerių filialas
Balandžio 26 d. vyks tradicinė popietė „Kuriame patys“. Bus pildoma 2017 m. pradėta rašyti knyga, kurioje talpinami Šerių bendruomenės literatų kūrybiniai darbai

Traupio filialas
Balandžio 23 d. 16 val. viktorina „Literatūra. Istorija. Žmonės“. Traupio bendruomenės salėje

Troškūnų filialas
Balandžio 23 d. Knygos prabyla kitaip. Sensoriniai skaitymai ir audio knygų pristatymas Anykščių socialinės globos Troškūnų filialo gyventojams.
Balandžio 23 d. „Švęsti bibliotekininkų profesiją“. Nuotraukų paroda.

Troškūnų, Raguvėlės ir Viešintų filialai
Balandžio 27 d. „Troškūnų biblioteka, Raguvėlės biblioteka, Viešintų biblioteka – Europos šeimos narės“. Žygis į Raguvėlės dvarą ir biblioteką

Viešintų filialas
Balandžio 23–29 d. Virtuali viktorina „Ką žinai apie biblioteką“