You are currently viewing Kviečiame dalyvauti bibliotekų paslaugų tobulinimo apklausoje

Kviečiame dalyvauti bibliotekų paslaugų tobulinimo apklausoje

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka inicijuoja tyrimą Panevėžio regiono mastu, siekiant identifikuoti ir sukurti vartotojų poreikius atitinkančias neformalaus ugdymo veiklas formuojant bazinį paslaugų paketą šeimoms.

Dalinamės su jumis anketos skaitmenine nuoroda ir prašome sudalyvauti apklausoje šeimas, kurios lankosi Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje ar kitoje Panevėžio regiono bibliotekoje ir kurios augina 0-7 metų amžiaus vaikus.

Tikimės, kad anketa bus pildoma aktyviai, o tyrimo išvados padės bibliotekoms tobulinti paslaugas, kokybiškiau atliepti šeimų lūkesčius. Anketų duomenys bus apdorojami ir patalpinti eduteka.lt portale bei pristatyti Panevėžio regioninei edukatorių grupei.

Anketos nuoroda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3BlCozzyyJmf9mfbO9WvUH70yeOW7k15mNVP2kjFXBhGBuQ/viewform?pli=1

Kviečiame bibliotekos lankytojus užpildyti anketą iki gruodžio 15 d.