You are currently viewing Kviečiame aplankyti parodą Kavarsko bibliotekoje

Kviečiame aplankyti parodą Kavarsko bibliotekoje

Iki balandžio 30 d. Kavarsko bibliotekoje eksponuojama Stasio Tomkevičiaus tapybos darbų paroda „Veidai“.

Kviečiame aplankyti.


Stasys Tomkevičius
Gimė 1948 m. Kavarske.
1966 m. baigė Kavarsko vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno žemės ūkio akademiją – elektrifikacijos fakultetą.
Vėliau lankė visuomeninį profesijų fakultetą, dailės studijas pas Valeriją Zalensienę. Kuri tuo metu dirbo Kauno „Dailės“ kombinato dailininke.
Išbandyti save dailėje paskatino rastas atsitiktinis skelbimas, kuris kvietė jaunimą į dailės ir žurnalistikos studijas naujai susikūrusiame fakultete.
1974 m. įstojo į dailės institutą. Tačiau, norint čia studijuoti, reikėjo atsisakyti jau įgytos inžinieriaus specialybės. Taip prasidėjo kūrybinis darbas ir parodos per dailininkų sąjungą.
1980 m. baigė dailės institutą ir įgijo dailininko – kūrybininko specialybę.
Tapybos tematika – natiurmortai ir peizažai.
Savo darbus pristatydavo į gamybinį susivienijimą, iš čia darbai keliaudavo į parduotuves
Rengdavo parodas ir darbų pristatymus Kaune.
Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. iširus susivienijimams ir draugijoms grįžo į gimtąjį Kavarską. Toliau tapė. Buvo surengęs parodą ir Kavarske.
Stasio Tomkevičiaus darbai puošia Kavarsko seniūniją.