You are currently viewing Kraštotyrininko Gintaro Vaičiūno knygoje nauji istorijos faktai

Kraštotyrininko Gintaro Vaičiūno knygoje nauji istorijos faktai

Gruodžio 2 d. į šventinį anykštėnų kraštotyrininkų sambūrį „Draugaukime, bendraukime, bendradarbiaukime“ Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys, istorikas Gintaras Vaičiūnas atskubėjo su šiais metais išleista savo knyga „Kolaboravimas ir patriotizmas Anykščių krašte 1920–1941 m. (2023 )“.

Neabejotinai, tai turėtų sudominti tuos, kam svarbi mūsų krašto istorija. Knygoje apžvelgiama Anykščių krašto visuomenės įvairių socialinių bei tautinių grupių atstovavimas patriotinei visuomenės daliai ir kolaborantams, atskleidžiama sovietų ir nacių kolaborantų veikla 1920–1941 m. Anykščių krašte. Autorius apžvelgia dviejų politinių, viena kitai priešingų, visuomenės grupių gyvenimo ir veiklos etapus – Lietuvos nepriklausomybės, 1940–1941 m. sovietinės okupacijos ir pirmaisiais vokiečių okupacijos metais.

Pasak G. Vaičiūno, naujausiame jo leidinyje išsamiai ištirtas Anykščių krašto visuomenės įvairių grupių atstovavimas patriotinei visuomenės daliai ir kolaborantams. Išryškinami kolaborantų ir 1941 m. birželio sukilimo dalyvių bei po sukilimo susikūrusios Anykščių apsaugos kuopos narių veiklos ypatumai. Knygoje atskleidžiamos aktyviausių kolaborantų bei patriotų biografijos, kurios parodo abiejų pusių mentaliteto ypatybes.

Autoriaus pateiktas išvadas apie kolaboravimą ir patriotizmą apibendrina 14 diagramų, knygos tekstą pagyvina virš 20 fotografijų. Knyga „Kolaboravimas ir patriotizmas Anykščių krašte 1920–1941 m.“ papildo sukilimo bei kolaboravimo su SSRS bei Vokietijos okupaciniais režimais Lietuvos provincijoje istoriją naujais faktais ir išvadomis.

Ačiū G. Vaičiūnui už dovanotą knygą AVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus skaitytojams. Knygos pristatymas planuojamas Anykščių viešojoje bibliotekoje ateinančių metų pradžioje.

Audronė BEREZAUSKIENĖ
AVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja