KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

DĖL DVIŠALĖS KOMISIJOS SUDARYMO

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus  įsakymas 2019 m. rugsėjo 5 d. Nr. V-85 (PDF 186 KB)

DĖL NUOLAT VEIKIANČIOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymas 2019 m. rugpjūčio 14 d. Nr. V-84 (PDF 185 KB)

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMUI KOMISIJOS SUDARYMO
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymas 2019 m. birželio 19 d. Nr. V-70 (PDF 256 KB)

DĖL ATNAUJINTOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus 2018 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. V-18 (PDF 217 KB)

DĖL APŽIŪROS “BIBLIOTEKOS POPULIARINIMO PRIEMONĖ – RENGINIAI” PASKELBIMO, APŽIŪROS NUOSTATŲ, REZULTATŲ SUSUMAVIMO TVARKOS IR APŽIŪROS ORGANIZAVIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus 2021 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. Nr. V–60 (PDF 188 KB)

DĖL ATNAUJINTOS KASOS PERDAVIMUI, PRIĖMIMUI IR INVENTORIZAVIMUI NUOLATINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR DIREKTORIAUS 2016-06-22 ĮSAKYMO NR. V-102 PRIPAŽINMIMO NETEKUSIU GALIOS
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V – 112 (PDF 190 KB)

DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJA
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. Nr. V–94 (PDF 192 KB)

DĖL KOMISIJOS LENGVOJO AUTOMOBILIO “FORD TRANSIT/TOURNEO” KURO SUNAUDOJIMO NORMŲ NUSTATYMUI SUDARYMO IR KURO SUNAUDOJIMO NORMŲ NUSTATYMO, DIREKTORIAUS ĮSAKYMO 2015-11-06 NR. V-130 1 P. PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-167 (PDF 288 KB)

DĖL BIBLIOTEKOS SISTEMOJE ESANČIŲ PASTATŲ KASMETINĖS APŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR DIREKTORIAUS 2015-03-09 ĮSAKYMO NR. V-31 1 P. PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-164 (PDF 266 KB)

DĖL ATNAUJINTOS NUOLAT VEIKIANČIOS VB SISTEMOS TURTO INVENTORIZAVIMUI KOMISIJOS SUDARYMO IR DIREKTORIAUS 2016-06-22 ĮSAKYMO NR. V-104 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 m. spalio 26 d. įsakymas Nr V-160 (PDF 273 KB)

DĖL NUOLAT VEIKIANČIOS KOMISIJOS NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALAUS TURTO NURAŠYMUI, IŠARDYMUI IR LIKVIDAVIMUI SUDARYMO
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 m. spalio 26 d. įsakymas Nr V-160 (PDF 185 KB)