You are currently viewing Knygų pasaulis piešiniuose

Knygų pasaulis piešiniuose


Šv. Velykų popietę Traupio kultūros namuose buvo atidaryta traupietės, Raguvos gimnazijos dešimtokės Laurynos Matuzaitės dailės darbų paroda.

Laurynos piešiniai skirti Pasaulinės knygos dienai, juose – Haris Poteris, Alisa stebuklų šalyje, Hobitas ir kiti knygų personažai bei Laurynos fantazijos sukurti vaizdiniai. Įdomi ir originali dailės darbų technika, piešiniai atlikti pieštukais, guašu ir kava.

Ši Laurynos paroda pirmoji. Besimokant Traupio mokykloje, mergaitės gabumai nebuvo pastebėti. „Piešdavau pati sau viena, darbų niekam nerodžiau“, – kalbėjo Lauryna. Merginos talentą atskleidė Raguvos gimnazijoje vykdomas 4K projektas: „aš kuriu, aš keičiu(-iuosi), aš kitiems, aš su kitais“.

„Išsikėliau tikslą – Tarptautinei knygos dienai surengti dešimties piešinių parodą. Kodėl būtent tokį tikslą? Manau, kad žmogus turi būti turtingas unikalumo, gerumo, dosnumo, ir, aišku, perskaitytų knygų. Įgyvendinti tikslą nebuvo lengva. Kad vienas piešinys būtų visiškai baigtas, turėdavau padirbėti maždaug 8-9 valandas. Kuriant svarbu buvo ne tik originalumas, bet ir didelė kantrybė. Siekiau vaikams ir suaugusiems parodyti, kad ne vien guašu galima piešti, bet ir kava. Labai norėčiau paskatinti ne tik skaityti knygas, bet ir jas perteikti piešiniuose-paveiksluose. Dėkoju mamai už didelę kantrybę žiūrint, kaip jos kavą pilstau į tuščią lapą, – rašo Lauryna.

Traupiečiai, susipažinę su Laurynos paroda, stebėjosi, iš kur tas mergaitės talentas. Dauguma prisiminė šviesios atminties Laurynos senelį Anuprą Augulį, kurdavusį iš medžio įspūdingus lipdinius, vienas jų – išnykusio Laukagalių dvaro maketas.

Laurynai padėkota pavasarine gėlių puokšte, aplodismentais ir palinkėta toliau skaityti knygas, kurti, nesustoti ir surengti dar ne vieną parodą.

Traupio bibliotekos informacija