You are currently viewing Knygos apie kolaboravimą ir patriotizmą Anykščių krašte sutiktuvės

Knygos apie kolaboravimą ir patriotizmą Anykščių krašte sutiktuvės

Birželio 14 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje įvyko kraštotyrininko, istoriko Gintaro Vaičiūno naujausios knygos „Kolaboravimas ir patriotizmas Anykščių krašte 1920–1941 m. (2023 )“ sutiktuvės.

Į renginį susirinko gausus būrys Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių filialo narių. Susitikti su knygos autoriumi atėjo tie, kam svarbi Anykščių krašto praeitis.

Renginį moderavęs Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kuratorius Tautvydas Kontrimavičius ne tik klausinėjo autorių apie knygos rašymą, medžiagos rinkimą, bet ir pats papildė kai kuriuos knygoje minimus faktus savo turimomis žiniomis. Renginio vedėjui buvo įdomu, kaip Anykščiai atrodo bendrame visos Lietuvos kontekste, kalbant apie knygoje minimą istorijos laikotarpį.

G. Vaičiūnas pasakojo apie atskirus įvykius, juos komentavo, minėjo ne vieną pavardę aktyviausių kolaborantų bei patriotų aiškindamas, kaip reikia atsargiai vertinti surastą medžiagą archyvuose ar kituose istoriniuose dokumentuose. Istorikas prisipažino, kad jam pavyko surasti ir išnagrinėti 63 anykštėnų Birželio sukilimo dalyvių ir policininkų baudžiamąsias bylas. Nors liudininkų parodymuose daug prieštaravimų, išsigalvojimų ir melo, bet 109 liudininkų parodymai 63 baudžiamosiose bylose, kurios su pertraukomis buvo keliamos ir nagrinėjamos nuo 1944 rugsėjo mėn. iki 1955 m. rugpjūčio mėn. leido jas sugretinus išsiaiškinti ir išryškinti svarbiausius 1941 metų įvykius bei jų dalyvius Anykščių valsčiuje.

Knygoje „Kolaboravimas ir patriotizmas Anykščių krašte 1920–1941 m.“ išsamiai ištirtas Anykščių krašto visuomenės įvairių grupių atstovavimas patriotinei visuomenės daliai ir kolaborantams. Išryškinami kolaborantų ir 1941 m. Birželio sukilimo dalyvių bei po sukilimo susikūrusios Anykščių apsaugos kuopos narių veiklos ypatumai. Kritiškai įvertinti ir išanalizuoti istoriniame tyrime naudoti šaltiniai. Pasak, G. Vaičiūno – ne visada viskas yra tiesa, ką pasakoja žmonės, ypač svarbu, kas yra tos informacijos pateikėjai.

AVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus informacija