You are currently viewing Knyga skaitytojams, neabejingiems klimato kaitai

Knyga skaitytojams, neabejingiems klimato kaitai

Balandžio 16 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius sulaukė ypatingo svečio – knygos „Klimato slinktys ir vangus atsakas“ (2024 m.) autoriaus prof. habil. dr. Algirdo Vaclovo Valiulio. Profesorius padovanojo savo knygą su įrašu: „Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos skaitytojams, neabejingiems klimato kaitai“.

Ši knyga parašyta suprantamai, tačiau moksliniu pagrindu, atskleidžia klimato kaitos esmę, jos priežastis ir galimus sprendimus. Profesorius, būdamas mechanikas, inžinierius ir medžiagotyrininkas, analizuoja šiuolaikines pramonės bei energijos gamybos technologijas ir jų ryšį su klimato kaita.

Lietuvos mokslų akademikas prof. dr. Arūnas Bukantas pabrėžia žmogaus veiklos įtaką klimato pokyčiams per pastaruosius dešimtmečius.  Greitai besikeičiančios atmosferos, vandens ir biosferos sąlygos, dažnėjantys ekstremalūs oro reiškiniai visame pasaulyje lemia žalos gamtai ir žmonijai didėjimą. Kuo didesnis pasaulinis atšilimas, tuo didesnė rizika ir žalos mastai.

Ši knyga yra skirta tiems skaitytojams, kuriems rūpi mūsų planetos ateitis. Ji ne tik padeda suprasti technologijų vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje, bet ir skatina ieškoti sprendimų, kurių taikymas sumažintų klimato kaitos neigiamą įtaką.

Knygos autorius prof. habil. dr. A. V. Valiulis, kaip išskirtinis mokslininkas, žinomas ne tik savo moksliniais darbais, bet ir visuomenine veikla. Jis yra prisidėjęs prie įvairių organizacijų ir programų vystymo, už ką pelnė daug apdovanojimų. Tarp jų – UNESCO Inžinerinio mokymo centro (Melburnas) sidabro garbės ženklas, Lenkijos žurnalo „Lithuania“ ir Lietuvos žurnalo „Kultūros barai“ apdovanojimai, LDK Gedimino ordino Riterio kryžius, UNESCO Inžinerinio mokymo centro (Melburnas) ordinas, Lietuvos inžinerinės pramonės „Linpra“ garbės ženklas bei Lietuvos Švietimo ir mokslo ministro padėkos raštai.

Profesorius A. V. Valiulis su savo nauja knyga ne tik praturtina mūsų supratimą apie klimato kaitą ir jos pasekmes, bet ir įkvepia veikti, siekiant ateities kartoms gerovės ir planetos išsaugojimo.

Audronė BEREZAUSKIENĖ
AVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja