You are currently viewing Knyga „Aldutė“ atkeliavo į Anykščių biblioteką

Knyga „Aldutė“ atkeliavo į Anykščių biblioteką

Lapkričio 14 d. muziejininkė Alma Ambraškaitė į Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrių atskubėjo su dovanomis – penkiais knygos „Aldutė“ (2023 m.) egzemplioriais.

Atsiminimų knygą apie mokytoją , sąjūdietę, visuomenininkę, politikę Aldoną Daugilytę (1942–2017) skaitytojai galės rasti visuose skaitytojus aptarnaujančiuose VB skyriuose: Vartotojų aptarnavimo ir informacijos, Vaikų literatūros ir edukacijos bei Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje.

„Su Aldute mane visam gyvenimui suvedė galinga Lietuvos laisvės banga – pradėjome bendrauti šviesiaisiais, pakiliaisiais Sąjūdžio metais. Neatsimenu, kada ir kur ją pirmą kartą sutikau. Atsimenu tik daugybę kelionių su ja į Vilnių 1991 Sausyje prie Parlamento ir Televizijos bokšto, buvimą kartu prie laužų su Lietuvos žmonėmis, nerimą ateinant nakčiai ir padėką už naujos dienos išaušusio ryto šviesą“, – savo prisiminimus knygoje pasakoja A. Ambraškaitė.

Be muziejininkės A. Ambraškaitės savo mintimis apie buvusią mokytoją dalinasi: Jūratė Musteikienė, Dangira Nefienė, Irena Kasciuškevičiūtė, Ingrida Markuns, Saulius Nefas, Sigutis Obelevičius, Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis, Gabrielė Griauzdaitė-Patumsienė, Prima Petrylienė, Andrius Vitkūnas ir kiti ją pažinoję anykštėnai.

Dėkojame už dovanotas knygas ir lauksime kraštotyros leidinio skaitytojų.

Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus informacija