You are currently viewing Klubo „Knyginyčia“ nariai vėl susitiko

Klubo „Knyginyčia“ nariai vėl susitiko

Knygų mėgėjai vėl susitiko Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje pasikalbėti apie knygas, pasidalinti mintimis apie rankraščius bei aptarti jų išliekamosios vertės svarbą.

Susitikimo pradžioje Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus bibliotekininkė Judita Skačkauskienė klubo „Knyginyčia“ nariams pristatė naujausias Viešojoje bibliotekoje gautas ir populiariausias tarp skaitytojų knygas. Judita vardino ne vieną knygą, jau spėjusią pelnyti skaitytojų simpatijas, tačiau pasidžiaugė ir tuo, kad iš anykštėnų autorių vis dar populiariausias yra rašytojas Rimantas P. Vanagas.

Apžvelgę knygų skaitymo ypatumus, klubo nariai turėjo progą susipažinti su Viešojoje bibliotekoje saugomu rašytojo ir prozininko Kęstučio Arlausko (1936–2009) rankraštiniu palikimu. VB Rankraščių fonde (F. 11.) yra saugomi K. Arlausko išleistų romanų rankraščiai: romano „Per pusvalandį pražilęs“, istorinės nuotykių apysakos „Paslapties kaina“, apysakos „Liūnas“, novelių „Burtų keliu“, „Mėlynasis automobilis“, „Krislas akyje“, „Nenuoramos paveikslai“, apsakymo „Angelo grandinė“, „Be teisės pažadinti“ ir kt. Ypač įdomu, kad romanų „Dūris tarp slankstelių“, „Skydas“, „Nusidėjėlių bokštas“ ir „Grandinė su kriolitu“ yra net po du rankraščių variantus, kurie atskleidžia rašytojo kūrybinį procesą bei rašymo stiliaus ypatumus.

Klubo „Knyginyčia“ nariai susidomėję lygino rašytojo K. Arlausko 2001 m. išleisto romano „Grandinė su kriolitu“ tekstus su išlikusiais tekstais ranka užrašytuose lapuose. Ši palyginimo veikla ne tik suteikė naujų įžvalgų apie rašytojo kūrybą, bet ir padėjo giliau suprasti, kaip rankraštiniai tekstai virsta galutiniais literatūriniais kūriniais.

Tokie susitikimai yra puiki proga knygų mylėtojams praturtinti savo žinias, pasidalinti įspūdžiais ir patirtimi bei išlaikyti gyvą susidomėjimą literatūra ir jos kūrimo procesu. Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus darbuotojos ir toliau planuoja organizuoti panašius renginius, o artimiausio klubo narių susitikimo metus knygų mylėtojai nutarė skaityti tekstus savo gimtąja tarme.

Audronė BEREZAUSKIENĖ
AVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja