You are currently viewing „Jurgi, Jurgeli, atrakink žemelę“ – Jurginių šventė Mačionių kaime

„Jurgi, Jurgeli, atrakink žemelę“ – Jurginių šventė Mačionių kaime

Balandžio 21-osios dienos popietę AKC Mačionių skyriaus kultūros namų kiemelyje po atviru dangumi įvyko pavasario sutiktuvių šventė ,,Jurgi, Jurgeli, atrakink žemelę“.

Ir kas tą pavasarį už skverno laiko, ir kas žemei savo jaunikio – Pavasario (anot K. Binkio) pasitikt neleidžia? Tai Šv. Jurgis ?

Šv. Jurgis yra laikomas gyvulių, ypač arklių, globėju. Šv. Jurgio dieną žmonės laikė gyvulių švente. Tądien būtinai gindavo gyvulius į ganyklą. Buvo tikima, kad Šv. Jurgis saugo vasaros raktus: jis gali atrakinti dangų, kad palytų, sužaliuotų žolė.

Susirinko ir didelių ir mažų svečių, žaidėme linksmai žaidimus, piešėme kreidelėmis, minėme mįsles, taip pat pasodinome Jurginus, kad gražiai žydėtų Mačionių kaimo kultūros namai. Čia pat liepsnojo laužas, vikriai sukosi „kulinarės“ moteriškės, jos spirgino keptuvėje lašinius, daužė kiaušinius, ruošė svečiams svarbiausią Jurginių patiekalą – lauke keptą kiaušinienę.

Jurginių šventėje Mačionių Kaime netrūko kalbų, juoko, šokių, bičiuliškų pašnekesių. Vaikai, stebėdami, kaip suaugusieji dalyvauja šventėje, patys skatinami domėtis savo protėvių papročiais.

Labai dėkojame močiutei Genutei už naminius kiaušinius ir per žiemą išsaugotus jurginus.

Šventės rengėjai AKC Mačionių skyriaus padalinio vadovė Aldona Kvaselienė ir Mačionių filialo bibliotekininkė Laura Leonavičiūtė
Nuotraukos Laura Leonavičiūtė