You are currently viewing Jubiliejinis Rimanto P. Vanago vakaras „75 eilutės“

Jubiliejinis Rimanto P. Vanago vakaras „75 eilutės“

„75 eilutės“ – taip buvo pavadintas anykštėno rašytojo Rimanto Povilo Vanago jubiliejinis vakaras, kurį Anykščių kultūros įstaigos drauge surengė 2023 m. spalio 10 d. Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre.

Į Koplyčią susirinkusiems anykštėnams rašytojas, Anykščių rajono Garbės pilietis R. P. Vanagas perskaitė nuotaikingą odę „75 Pašventupio regėjimai“ apie savo strazdanotą vaikystę ir meilę gimtajam miestui. „Pašventupys – čia viskas mano… Kaip man gera žygiuoti savo takeliu“, – skaitė Jubiliatas. Po renginio šią odę autorius dovanojo visiems Jubiliejinio vakaro dalyviams. Dainas, sukurtas pagal poetų Antano Baranausko ir Klemenso Kairio eiles, atliko folkloro grupė „Ažupietės“. Rašytoją sveikino Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis ir mero patarėjas Laimas Fergizas. Meras jubiliatui įteikė kultūros ministro Simono Kairio pasirašytą padėką. Jubiliejiniame vakare dalyvavo rašytoja, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė. Ji kalbėjo, kad rašytojo R. P. Vanago vaikiškas žvilgsnis į pasaulį yra unikalus dalykas, būdingas tik aukštaičiams. „Esate laimingi turėdami fantastišką metraštininką. Rimantas nusipelnė visų mūsų padėkos“, – dėkodama už kūrybą sakė B. Jonuškaitė. Ištraukas iš R. P. Vanago knygos „Skiedrų ganytojas“ skaitė aktorius Remigijus Vilkaitis. Jis rašytojui padovanojo savo paties parengtą knygą „Vladas Sipaitis. Dienoraščiai, prisiminimai, laiškai“ (2022 m.). Jubiliejinį vakarą, primindamas svarbiausias R. P. Vanago gyvenimo akimirkas bei pristatydamas asmenybes, brandinusias kūrėją, vedė Tautvydas Kontrimavičius. Vakaro metu mintimis apie savo tėvus ir senelį, legendinį kryždirbį Petrą Blažį dalinosi pats Jubiliatas. Rašytojas kalbėjo, jog didžiulę įtaką moksleiviškais metais jam padarė mokytojas poliglotas Jonas Juknevičius. R. P. Vanagas pasakojo apie bičiulystę su poetu Algimantu Baltakiu, bendravimą su istoriku prof. Antanu Tyla, netikėtas pažintis su kunigu, teologu Česlovu Kavaliausku bei skulptore Nijole Šivickas, gyvenusia Kolumbijoje. Rašytoją sveikino ir jo atliktais darbais džiaugėsi informatikos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas prof. Algirdas Antanas Avižienis. Renginio vedantysis T. Kontrimavičius auditorijai priminė, kad Jubiliatas yra parašęs keletą knygų žydiška tematika. „Žydai yra vienintelė tauta, kuri atėjo į Lietuvą be noro mūsų šalį užkariauti, todėl juos turime išlydėti kaip svečius“, – sakė R. P. Vanagas. Rašytojas atskleidė, jog jam nusišypsojo laimė artimiau bendrauti su žydų kilmės televizijos žurnalistu Ilja Baraniku iš JAV bei mokslininku, rašytoju Sesiliu Helmanu, gyvenusiu Londone ir kilusiu iš Anykščių. Renginio vedantysis T. Kontrimavičius perskaitė nuotaikingą rašytojų Vygando ir Mildos Račkaičių sveikinimą Jubiliatui. Netikėtą muzikinę dovaną Jubiliatui dovanojo kraštietė, tarptautinių konkursų laureatė, pianistė Milda Daunoraitė, šiuo metu studijuojanti Londono karališkoje muzikos akademijoje.

Vakaro metu Koplyčioje buvo atidaryta Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos parengta paroda „Savo Tėvynę laikyk visu pasauliu“, skirta Aukštaitijos metams. Džiugu, kad tokiu būdu kartu su kitomis Aukštaitiją garsinančiomis asmenybėmis buvo pagerbtas ir Anykščių krašto sūnus – rašytojas R. P. Vanagas. Parodą pristatė Greta Kėvelaitienė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė.

Po parodos atidarymo Jubiliatą sveikino: Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas prof. Tomas Ladiga, Anykščių krašto garbės ambasadorius Ukrainoje Virginijus Strolia, Seimo nario Tomo Tomilino patarėjas Antanas Baura, Savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Kristina Jakubauskaitė-Veršelienė, keliautojas Vladas Vitkauskas, kultūrininkai, švietimiečiai, giminės, kaimynai ir kiti.

Renginį organizavo: Audronė Berezauskienė, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja, Antanas Verbickas, A. Baranausko ir A. Vienuolio–Žukausko memorialinio muziejaus direktorius, T. Kontrimavičius, Muziejaus kuratorius, Tomas Tuskenis, Anykščių sakralinio meno centro direktorius, Rita Babelienė, direktoriaus pavaduotoja. Šventinio renginio reklamą sukūrė Živilė Kairytė Andrišiūnė, Pasaulio anykštėnų kūrybos centro kuratorė. Šventę finansiškai rėmė Anykščių rajono savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.


Birutė VENTERAITIENĖ, AVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė
Nuotraukos Tautvilio UŽOS