You are currently viewing Įteikta Antano Baranausko literatūrinė premija

Įteikta Antano Baranausko literatūrinė premija

Belaukiant Kalėdų, į Anykščių kultūrinį gyvenimą įsiliejo dar viena graži šventė – gruodžio 10 d. Istorijų dvarelyje jau dvyliktą kartą buvo įteikta Antano Baranausko literatūrinė premija. 2022 m. laureatu paskelbtas poetas, publicistas iš Utenos Vytautas Kaziela už poezijos rinkinį „Sapnų slidininkas“.
Antano Baranausko literatūrinė premiją 2010 m. įsteigė Anykščių rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos rašytojų sąjunga. Premija skiriama už grožinės literatūros kūrinius, skiepijančius meilę Lietuvos gamtai ir A. Baranausko gimtinės aplinkai, atskleidžiančius žmogaus ir gamtos dvasinį ryšį, arba profesionalios literatūrologijos kūrinius, skirtus A. Baranausko kūrybai.
Premija skiriama konkurso būdu, vertinamos per pastaruosius tris metus išleistos knygos. Laureatą renka Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos komisija. Tai solidžiausia (kaip rašytojų kraštui ir priklauso) tarp Lietuvos savivaldybių literatūrinių premijų.
Premijos laureatais yra tapę ir trys anykštėnai: Rimantas Vanagas (2011 m. už dokumentinės prozos rinkinį „Peslių akademija“), Antanas Verbickas premiją pasidalijo su Inga Liepaite (2017 m. už knygą „Antano Baranausko asmeninė biblioteka“) ir Valdas Papievis (2019 m. už romaną „Brydė“).
Įdomus faktas – premija antrus metus iš eilės iškeliauja į Uteną, 2021 m. laureate tapo Regina Katinaitė-Lumpickienė už eilėraščių knygas aukštaičių tarme „Tapuolia pūkas aky“ ir „Varna su baltu plūksnu“.
Renginys prasidėjo eilių skaitymu iš V. Kazielos knygos „Sapnų slidininkas“. Salėje, tarp žiūrovų įsiterpę bibliotekos darbuotojai deklamavo eiles, leisdami susirinkusiems pajusti V. Kazielos kūrybos dvasią ir stilių.
Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius supažindino su dokumentu, liudijančiu naują A. Baranausko premijos laureato vardą, įteikė stilizuotą skulptūrėlę-slidę, kurią pagamino anykštėnas tautodailininkas Valdas Pelegrimas.
Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja Aušra Kaziliūnaitė, leidyklos „Kauko laiptai“ bendrasavininkas ir nominuojamos knygos redaktorius Viktoras Rudžianskas, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidas Žvinys, rašytojas Rimantas Vanagas ir A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas.
Pasibaigus sveikinimams, nuoširdų padėkos žodį tarė Vytautas Kaziela. Dėkojo Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos komisijai, kuriai nelengva buvo apsispręsti antrus metus iš eilės A. Baranausko literatūrinę premiją skirti uteniškiams. Padėkojo ir Anykščių rajono savivaldybės tarybai, kuri palaikė rašytojų sąjungos valdybos sprendimą, gražius žodžius skyrė „Kauko laiptų“ leidyklos redaktoriui Viktorui Rudžianskui, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos kolektyvui už surengtą gražią šventę ir, žinoma, visiems anykštėnams atėjusiems į premijos teikimo iškilmes.
Susirinkusiems saksofonu grojo Aurimas Matelis. Skambant populiarioms melodijoms, visi buvo pakviesti pasivaišinti naujo restoranėlio „Kiemelis“ užkandžiais, arbatos, kavos puodeliu.
Judita Skačkauskienė
Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus bibliotekininkė