You are currently viewing Į Anykščius atkeliavo aktoriui dovanotos knygos

Į Anykščius atkeliavo aktoriui dovanotos knygos

Gegužės 28 d. į Anykščių L. ir S. Didžiulių viešąją biblioteką atkeliavo knygų kolekcija iš aktoriaus Ferdinando Prano Jakšio (1937–2022) asmeninės bibliotekos.

Aktoriui dovanotas su įrašais knygas Anykščių viešajai bibliotekai perdavė žmona Marija Rožė Jakšienė. Viešnia prisipažino, kad dar dvi dešimtys knygų, kurias Ferdinandui yra padovanoję anykštėnai rašytojai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis, ji pasiliko savo namuose ir perdavė tik jų sąrašą.

Aktoriaus žmona padėkojo už galimybę išsaugoti Ferdinandui dovanotas knygas, prisiminė ir pasidžiaugė Anykščių bibliotekoje vykusiu Vytauto Bagdono knygos apie Ferdinandą Jakšį pristatymu, apsilankė Spaudos fotografo Izidoriaus Girčio atminimo kambaryje ir prisipažino, kad apie fotografą I. Girčį išgirdo pirmą kartą.

Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus darbuotojos pasižadėjo ateityje susipažinti su visa aktoriaus namuose esančia asmenine biblioteka.

AVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius