BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2024

Tarybos sprendimas 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimas

Finansinė atskaitomybė už 2024 m I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita 2024 I ketv.

2023

Finansinė atskaitomybė už 2023 m

Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 I ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2023 m. III ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2023 m. II ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2023 m I ketv.

2022

Finansinė atskaitomybė už 2022  IV ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2022 IV ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2022 III ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2022 III ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2022 II ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2022 II ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2022 I ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2022 I ketv.

— — — — — — — — — — — — — — — — —

2021

2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2021 IV ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2021 III ketv. 

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2021 III ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2021 II ketv.                       

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2021 II ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2021 I ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2021 I ketv.
— — — — — — — — — — — — — — — — —

2020

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. IV ketv. finansinės atskaitomybės

Finansinė atskaitomybė už 2020 12 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2020 IV ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2020 III ketv.    

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2020 III ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2020 II ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2020 II ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2020 I ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2020 I ketv.

— — — — — — — — — — — — — — — — —

2019

Finansinė atskaitomybė už 2019 IV ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2019 IV ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2019 III ketv.   

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2019 III ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2019 II ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2019 II ketv.   

Finansinė atskaitomybė už 2019 I ketv.   

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2019 I ketv.

— — — — — — — — — — — — — — — — —

2018
Finansinė atskaitomybė už 2018 m.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 IV ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 III ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2018 III ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 II ketv.  

Finansinė atskaitomybė už 2018 II ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 I ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 I ketv.

— — — — — —— — —— — —— — —