You are currently viewing „Draugoteka“ su Saule

„Draugoteka“ su Saule

„Draugoteka“ su Saule

        Balandžio 21 dieną Vaikų literatūros ir edukacijos skyriaus darbuotojos pakvietė  Antano Baranausko pagrindinės mokyklos 6 B klasės mokinius kartu su mokytoja Dangira Nefiene dalyvauti edukacinėje programoje „Žaidžiame „Draugoteką“.

        Mokiniams buvo pristatyti  „Draugotekos“ virtualios bibliotekos erdvėse veikiantys penki nepažįstami paaugliai-personažai Jonas, Klaudija, Luna, Elija ir Saulė, kviečiantys susidraugauti ir kartu skaityti knygas.

        Šiame užsiėmime mokiniai detaliau susipažino su judėjimo negalią turinčios Saulės personažu ir jos gyvenimo istorija. Saulė yra aktyvi, pozityviai į gyvenimą žvelgianti mergina, jos aistra – krepšinis ir knygos, taip pat ji didelė „Hario Poterio“ gerbėja, tačiau nemėgsta, kai kiti jai siūlo pagalbą.

        Norėdami geriau pažinti vieni kitus, mokiniai žaidė žaidimą „Ar mes panašūs?“, bandydami įvardinti ryškiausias draugų būdo savybes ar charakterio bruožus bei atskleisti savuosius. Pagal tai, jie vieni kitiems parinko knygas iš „Draugotekos“ knygų kolekcijos.

           Šis edukacinis užsiėmimas – tai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos su partneriais vykdomo projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ dalis. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka yra šio projekto partnerė. Žaisk – ateik – skaityk!

Vaikų literatūros ir edukacijos skyriaus informacija

Ivetos Stankevičiūtės-Požėlienės nuotraukos