You are currently viewing Dovana anykštėnams nuo anykštėno Remigijaus Bimbos

Dovana anykštėnams nuo anykštėno Remigijaus Bimbos

Birželio 30 d. į Anykščių L. ir S. Didžiulių viešąją biblioteką iš Vilniaus atskubėjo Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba su dovanomis. Kraštietis atvežė Viešajai bibliotekai žurnalą „Genealogija, heraldika ir veksilologija“, kuriame paskelbtas AVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkės Birutės Venteraitienės straipsnis „Antanas Baranauskas – asmenybė, davusi Lietuvai daugiau nei vienas žmogus gali duoti“. Skaitytojai susipažins su kunigo kanauninko ir prelato, vyskupo, rašytojo poeto, kalbininko, vertėjo, matematiko Antano Baranausko (1835–1902) kilme ir jo herbo heraldika. Straipsnis iliustruotas Tautvilio Užos, B. Venteraitienės, Tautvydo Kontrimavičiaus, Antano Verbicko nuotraukomis. Taip pat publikuojamos nuotraukos iš A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus bei Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos kraštotyros dokumentų fondo.
Dėkojame gerb. R. Bimbai už dovaną, o skaitytojus kviečiame būti žingeidiems ir linkime gero skaitymo.

AVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus informacija