You are currently viewing Dėkojame vaikučiams už padovanotas knygas!

Dėkojame vaikučiams už padovanotas knygas!

Vaikų literatūros ir edukacijos skyriaus kolektyvas džiaugiasi sulaukęs dovanų ir nuoširdžiai dėkoja Antano Baranausko pagrindinės mokyklos 6A klasės mokiniui Liudui Žemaičiui ir jo sesutei Augustei, padovanojusiems bibliotekai net 24 knygas bei tos pačios mokyklos 6A klasės mokinei Kotrynai Seniūnaitei ir jos broliukui 2A klasės mokiniui Dominykui Seniūnui padovanojusiems 10 knygų.

Džiaugiamės nuostabiomis knygomis, kurios su dideliu malonumu bus skaitomos visų bibliotekos lankytojų.