You are currently viewing Dėkojame!

Dėkojame!

Vaikų literatūros ir edukacijos skyriaus lentynos netrukus pasipildys puikiomis, spalvingomis vaikiškomis knygomis, kurias bibliotekai padovanojo Anykščių naujakurių – būsimųjų skaitytojų Roko Gylio šeima: Saulė, Mindaugas ir Vytis.

Nuoširdžiai dėkojame ir džiaugiamės nuostabiomis knygomis, kurių labai laukia jaunieji skaitytojai.