DARBO UŽMOKESTIS

Įsakymas, darbo apmokėjimo sistemos tvirtinimas 2024 m. sausio 30 d.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m. – 2024 I ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022-2023 m.