You are currently viewing „Būti pastoralistu – reiškė būti gyvenimo teologu“

„Būti pastoralistu – reiškė būti gyvenimo teologu“

Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje eksponuojama kunigo pastoralisto, spaudos ir visuomenės veikėjo STASIO YLOS gyvenimui ir kūrybai skirta paroda. Tai plataus masto dinamiškas asmuo, ėjęs per lietuviškąjį gyvenimą Lietuvoje ir išeivijoje, palikęs ryškius pėdsakus daugelyje sričių.

Kunigas, publicistas, rašytojas poetas ir dramaturgas, filosofas, teologas S. Yla gimė 1908 m. sausio 5 d. Kurklių valsčiaus Luciūnų kaime, Žemaitkiemio parapijoje. Mirė 1983 m. kovo 24 d. Čikagoje (Ilinojaus valstija, JAV)

Paroda veiks iki 2023 m. vasario 28 d.

Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus informacija
Ligitos Matulienės nuotraukos