You are currently viewing Birželio 14 – oji Gedulo ir vilties atminties diena.

Birželio 14 – oji Gedulo ir vilties atminties diena.

      Birželio 14 dieną dieną sukanka 82 metai, kai 1941 metais Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Buvo ištremta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų. Iš viso į Sibirą SSRS ištrėmė 130 tūkst. Lietuvos gyventojų. Sunkus kelias į nežinią… Vaikų verksmo ir motinų skausmo pripildyti pūškavo gyvuliniai vagonai. Į niekur. Ten, kur nėra savos saulės, nėra savos duonos, nėra nieko, išskyrus amžinai įšąlusią, skurdžią ir liūdną žemę. Tremtiniai nuėjo savo
kryžiaus kelius – rūsčius, sekinančius. Stipresnieji – klupo ir stojosi, žengė tolyn, silpnesnieji daugiau nebepakilo. Liko amžiams gulėti nesvetingoje žemėje, kur visai kitas pasaulis – ledo šarvais pasikausčiusi Sibiro taiga – tremties golgota. Gyvendami svetimuose kraštuose, žmonės rašė ant popieriaus skiautelių prisiminimus. Tie, kuriems pavyko grįžti, išleido daug prisiminimų knygų, jas galite rasti užsukę į bibliotekos Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyrių.

Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus
bibliotekininkė Danguolė Matulienė