You are currently viewing Atgimė Traupio kraštotyros muziejus

Atgimė Traupio kraštotyros muziejus

2022 metais užsidarius Traupio mokyklai, ištuštėjusiame pastate liko Traupio istorijai vertingas objektas – mokyklos kraštotyros muziejus. Bibliotekos darbuotoja ėmėsi iniciatyvos, kad muziejus būtų perduotas bibliotekos žinion. Kavarsko pagrindinės mokyklos- daugiafunkcinio centro, kuriam dabar priklauso Traupio mokyklos pastatas ir jame esantis turtas, administracijai leidus ir suteikus sąlygas bei erdvias patalpas, muziejaus eksponatai perkelti į vieną iš pradinių klasių.

Nuo vasaros pradžios vykę darbai: lentynų dažymo, eksponatų pernešimo, išdėstymo, susisteminimo, –rudeniop buvo baigti ir biblioteka pakvietė visus, neabejingus krašto istorijai, į atnaujinto Traupio kraštotyros muziejaus atidarymą.

Susirinkę bendruomenės nariai stebėjosi eksponatų ir kraštotyrinių darbų gausa, muziejų pasiekė pirmos dovanos: verpimo ratelis ir skrynia iš Surdaugių gyventojų Kielų sodybos, Stefa dovanojo rankšluostį, Jolanta G. patikėjo muziejui saugoti visą ilgus metus kauptą angelų kolekciją. Seniūnė Daiva Tolušytė nutarė, kad muziejui reikia ir varlių kolekcijos (juk Traupyje saugomos retosios varlės) ir padovanojo varlytę.

Iš Muziejaus istorijos

Muziejus įkurtas 1986 metais. Deja, tai tik metai, kai muziejus registruojamas respublikoje ir muziejui buvo įteiktas „Mokyklos muziejaus pasas“. Kraštotyrinis darbas mokykloje buvo vykdomas jau seniai. Inventoriaus knygoje, kuri vadinosi „Traupio aštuonmetės mokyklos visuomeninio muziejaus eksponatų inventoriaus knyga“ pirmasis įrašas – 1968 m. lapkričio 11 d. iš Surdaugių kaimo gyventojo J. Monkevičiaus gauta 1912 m. Vilniaus spaustuvėje „ Zniez“ išleista knyga lenkų kalba „Przyjaciel. Kalendarz dla miast į wiosek“. Kraštotyros pradininkė ir muziejaus įkūrėja – tuometinė geografijos mokytoja Apolonija Rūkštelytė. Po jos kurį laiką muziejumi rūpinosi mokytoja Janina Sabaliauskienė. Muziejui suteikus „Mokyklos muziejaus“ vardą, jo vadove paskirta mokytoja Veronika Rimšienė.

Eksponatai ir kraštotyriniai darbai

Viso muziejuje yra sukaupta 650 eksponatų. Nemažai knygų, kalendorių, laikraščių, laiškų. Pastarieji rašyti lenkų kalba Jonui Monkevičiui. Yra nemažai senovinių indų, apavo, žibintų, lempų, raktų, asmeniniai daiktų, įvairių šalių pinigų. Yra įrankių, skirtų linų apdirbimui: šepečiai, verpstės, audimo staklių dalys, šaudyklės; darbo įrankiai: pjautuvai, vėtyklės, kultuvai, geldos. Akmeniniai kirvukai, padaryti iš granito, byloja, kad žmonės Traupyje gyveno jau prieš tūkstantmečius. Muziejuje saugomos dovanos, gautos iš kitų respublikų mokyklų. Yra nemažai sovietinės atributikos. Muziejuje yra gerai išsilaikęs, nesuskilęs kaukazietiškas ąsotis, kariški vokiški šalmai.

1969 – 1985 m. laikotarpyje Traupio mokykloje veikė du kraštotyros būreliai: mokytojų ir mokinių. Mokytojai kraštotyrininkai: Veronika Gilvydienė, Nijolė Laurenčikienė, Leokadija Žilienė, Viktorija Balnienė, Sigizmundas Kuprys ir kiti. Aktyviausi jaunieji kraštotyrininkai: Henrikas Juzėnas, Lina Mačiulytė, Dalė Bražiūnaitė, Nijolė Sabaliauskaitė, Rima Blauzdytė, Irma Juzėnaitė, Stasė Eivaitė ir kiti. Būrelio nariai rinko tautosaką, užrašinėjo Traupio miestelio istoriją. 1985 m. Traupio aštuonmetės mokyklos kraštotyros muziejus pripažintas geriausiu ir turiningiausiu rajono aštuonmečių mokyklų tarpe.

Kuriant kraštotyros muziejų daug darbo įdėjo mokytoja Ona Janulytė, su kraštotyros būrelio nariais surinkusi nemažai tautosakos: dainų, mįslių, pasakojimų, atsiminimų apie buvusius dvarus, Traupio apylinkę, gamtos paminklus. Muziejaus veikloje yra dirbę ir mokytojai Janina Savickienė, Vidmantas Šmigelskas, Olga Paškevičienė.

Atnaujinto muziejaus atidarymo metu, lankytojų akį labiausiai traukė lėlių teatro lėlės. Tai 2004 – 2014 metų laikotarpyje Traupio mokyklą garsinusio lėlių teatro „Krakatukas“ spektaklių personažai. „Krakatukui“ vadovavo dailės ir technologijų mokytoja Elena Barauskienė. Ji buvo ir režisierė, ir scenaristė, ir nuostabių lėlių kūrėja. Muziejuje eksponuojamos 43 originalios teatro lėlės.

Biblioteka be galo džiaugiasi, kad kraštotyros muziejus prisikėlė naujam gyvenimui ir tikisi sulaukti daug lankytojų: bibliotekos skaitytojų, botanikos sodo ekskursantų ir kraštotyrininkų mėgėjų.

Traupio bibliotekininkė Ramunė Musteikienė