ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Asmes duomenų tvarkymo bibliotekoje taisyklės (.pdf 522 KB)

Bibliotekos duomenų apsaugos pareigūnas