You are currently viewing Apie asmenines bibliotekas

Apie asmenines bibliotekas

ANYKŠTĖNŲ ASMENINIŲ BIBLIOTEKŲ KOLEKCIJOS

https://www.anykstenai.lt/
Apie Anykščių krašto šviesuolio, gėlininko, bitininko ir kraštotyrininko Jono Juodelio, Anykštėno kraštotyrininko, fotografo Tautvilio Užos, Utenoje gyvenančio anykštėno kraštotyrininko Jono Sriubo, Viešintų miestelio šviesuolio, kraštotyrininkas Algimanto Bekenio, kraštiečio, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nario, buvusio Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus, atsargos pulkininko Gedimino Grinos asmenines bibliotekas.

*** *** ***

HALINOS DIDŽIULYTĖS-MOŠINSKIENĖS IR ALGIRDO MOŠINSKIO ASMENINĖ BIBLIOTEKA

https://www.zurnalai.vu.lt/
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje saugoma knygų kolekcija, H. Mošinkienės publikacijos išeivijos spaudoje ir įvairūs nepublikuoti dokumentai. Trumpai apžvelgtos ir A. Mošinskio asmeninės bibliotekos knygos, saugomos Vilniaus universiteto bibliotekos bei Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fonduose.

*** *** ***

HALINOS DIDŽIULYTĖS-MOŠINSKIENĖS IR ALGIRDO MOŠINSKIO ASMENINĖ BIBLIOTEKA

https://www.lituanistika.lt/
Analizuojama išeivijoje gyvenusių Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjų: rašytojos, pedagogės Halinos Didžiulytės-Mošinskienės (1911–2004) ir jos vyro inžinieriaus, architekto, bibliofilo Algirdo Mošinskio (1905–1991), šeimos biblioteka.

*** *** ***

KĄ SLEPIA IŠEIVIŲ ASMENINĖS BIBLIOTEKOS…

www.nyksciai.lt
Tautiečių gyvenimas išeivijoje sovietmečiu Lietuvoje buvo „tabu“ ir beveik niekas apie tai nerašė. Pirmosios žinutės apie lietuvius, gyvenančius anapus Atlanto, pradėjo atkeliauti Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Išeiviai į gimtinę pradėjo siųsti knygas iš savo asmeninių bibliotekų. Tokiu būdu kraštiečių anykštėnų knygų kolekcijos atkeliavo į Anykščių viešąją biblioteką.

*** *** ***

IŠ AMERIKOS Į GIMTINĘ ATKELIAVO TAUTIEČIO BIBLIOTEKA

http://mokslolietuva.lt/
Iš Amerikos į Anykščius atsiųsta tautiečio, garsaus gydytojo, mokslininko, visuomenininko, šviesaus atminimo profesoriaus dr. Juozo Meškausko asmeninė biblioteka.

*** *** ***

ANYKŠTĖNŲ DOVANOS BIBLIOTEKAI – SENI IR RETI SPAUDINIAI

https://www.anyksta.lt/
Iš kilmingos giminės kilęs buvęs Anykščių rajono tarybos narys Artūras Šajevičius iš protėvių paveldėjo gausią biblioteką. Vertingas knygas jis dovanoja bibliotekai, kad būtų prienamos visuomenei.

*** *** ***

ANYKŠTĖNŲ ASMENINIŲ BIBLIOTEKŲ KOLEKCIJOS

https://www.anykstenai.lt/
Anykščių krašto laikraštis „Šilelis“ publikuoja straipsnį, supažindinantį su Anykščių L. ir S. Didžiulių viešąjoje bibliotekoje esančiais ypatingais fondais, ypatingu turtu – dovanotomis asmeninėmis kolekcijomis.

*** *** ***

GEDIMINO GRINOS ASMENINĖS BIBLIOTEKOS KNYGAS SKAITYS ANYKŠČIŲ BIBLIOTEKOS SKAITYTOJAI

https://www.anykstenai.lt/
Anykštėnams savo asmeninės bibliotekos knygų bei periodinių leidinių kolekciją padovanojo kaštietis, Anykščių teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys, buvęs Valstybės saugumo departamento (VSD) direktorius, atsargos pulkininkas Gediminas Grina.

*** *** ***