You are currently viewing ANYKŠTĖNAI – SAUSIO 13-OSIOS ĮVYKIŲ DALYVIAI

ANYKŠTĖNAI – SAUSIO 13-OSIOS ĮVYKIŲ DALYVIAI

1991 m. sausio 13-oji – diena, įėjo į Lietuvos istoriją, kaip įsimintina data.

Naktį rusų armijos tankai iš Šiaurės miestelio pasuko Televizijos bokšto link ir, nutaikę pabūklus, pradėjo šaudyti. Dužo namų langai, dangų raižė prožektorių pašvaistės, o gyvoji siena stengėsi tankams užstoti kelią ir neleisti priartėti prie pagrindinių objektų – Spaudos rūmų, Aukščiausiosios Tarybos, Televizijos bokšto. Riaumodami tankai traiškė visa, kas pakliuvo jiems ant kelio. Lietuvos Parlamento rūmai virto tvirtove. Visi keliai buvo užversti sunkiais gelžbetonio blokais, užstatyti galingomis mašinomis.

Saugoti ir ginti Parlamento važiavo žmonės iš visos Lietuvos, ten buvo ir anykštėnai.

Tarp kitų gynėjų prie Parlamento budėjo anykštėnai: Antanas Kadžionis, Vytautas Paliokas, Povilas Simanavičius, Vytautas Juodzevičius, Leonas Kaladė, Bronius Talaikis, Eligijus Smetona, Vilmantas Tunkevičius, Saulius Nefas, Algirdas Žadeika, Šarūnas Miškinis, Juozas Gerimantas Kaklauskas, Algimantas Baronas, Raimondas Guobis, Jūratė Musteikienė, Egidijus Musteikis, Alma Ambraškaitė, Eugenija Gričytė, Vytautas Kavaliauskas ir daug kitų gynėjų.

Apie tai, ką išgyveno 1991 m. sausio 13-osios dalyviai, galite sužinoti susipažinę su kraštotyros dokumentų paroda „Anykštėnai – sausio 13-osio įvykių dalyviai“, kuri Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje veiks nuo 2024 m. sausio 12 d. iki vasario 12 d.

Taip pat informacijos rasite čia:
https://laisve15.lnb.lt

Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus informacija