Biudžeto ir finansinės ataskaitos

Parodos, renginiai 
BIBLIOTEKOJE

 

 Lapkričio 7 d., ketvirtadienį, 17.30 val. susitikimas su Nacionalinės ekspedicijos knygų serijos autoriumi S. Paltanavičiumi

Lapkričio 8 d., penktadienį, 17.00 val.
literatūros ir muzikos vakaras „Ateik, dovanosiu ir Tau“. Savo kūrinius skaitys poetas Donaldas Kajokas ir poetė, aktorė Daiva Čepauskaitė, muzikinius kūrinius atliks saksofonistas Visvaldas Jonušas, savo kūrybą pristatys Anykščių rajono literatai. Dalyvaus Utenos regiono literatai.


Lapkričio 12 d., antradienį, 12.00 val., knygos „Pašaukti tikrajai Laisvei: kunigas Stasys Yla ir sesuo Augusta – Apolonija Sereikytė“ pristatymas.
Renginyje dalyvaus šios dokumentinės apybraižos sudarytojai Elvydas Jačėnas ir Rita Šlaitaitė.

Lapkričio 15 d., penktadienį, 16.00 val. naujos Algirdo Kaušpėdo knygos „Gyveno kartą bičas ir kaimynas. Pokalbiai prie alaus“ pristatymas

Lapkričio 21 d., ketvirtadienį, 17.15 val. Jurgos Žąsinaitės knygos „Memento Grodno: dingusi Lietuvos Gardino istorija“ pristatymas

*** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *** 

SPAUDINIŲ  PARODOS 

 

Vartotojų aptarnavimo, informacijos  skyriuje


Audronės Skairienės rankdarbių paroda

Dalios Daugilytės siuvinėtų paveikslų paroda

„Verta paskaityti“

„Metų knygos rinkimai - 2019“

 


*** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *** 

Muzikos ir meno skaitykloje

„Emocijų ir logikos harmonija“  Eduardui Balsiui - 100 m.

„Gyva muzikos legenda“  Tinai Turner - 80 (tikrasis vardas Anna Mae Bullock)


 *** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *** 

Krašto dokumentų ir kraštotyros  skyriuje

„Iš profesoriaus Antano Tylos asmeninės bibliotekos“

„Lietuvos medicinos istorijos“ autoriaus asmeninė biblioteka. 
 Paroda skirta prof. dr. Juozui Meškauskui

„Liudvika ir Stanislovas Didžiuliai - lietuviško žodžio skleidėjai“. Knygnešiams L. ir S. Didžiuliams, kurių vardas suteiktas Anykščių bibliotekai.

 

*** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *** 

Vaikų literatūros ir edukacijos  skyriuje

„Apie nuoširdžios draugystės stebuklą“ (Rašytojai Frances Hodgson Burnett – 170 m.)

„Nuotykių šalyje“
(iš kūrybinių darbų parodų ciklo „Mano skaitymo kampelis“)

„Deimančiukų ieškotojas“ (Juozui Tumui-Vaižgantui – 150 m.)

„Kai man draugas nusišypso“ (Draugo dienai)

 „Tėviškės dangus“. Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Spindulėlis“ auklėtojos Angelės Kraponienės fotografijų paroda

„Knygos, kurias verta skaityti...“  Antano Baranausko pagrindinės mokyklos 7a ir 7b bei buvusių 8c klasės mokinių kūrybos darbų paroda

*** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** 

SALĖJE


Šiuolaikinės Lietuvos architektūros paroda-konkursas „Žvilgsnis į save“ ** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *

PARODOS IR RENGINIAI KITOSE RAJONO KULTŪROS ĮSTAIGOSE

 

*** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** ***

Virtualios parodos

„Regimantas Adomaitis. Visą laiką mane traukė teatras“

Sausio 31 d. žymiam lietuvių kino ir teatro aktoriui Regimantui Adomaičiui sukanka 80 metų. Ta proga Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą.

Parodoje apžvelgiama R. Adomaičio biografija, jo kūrybinė veikla teatre ir kine: supažindinama su aktoriaus vaidmenimis spektakliuose, kino ir televizijos filmuose, pateikiamas išsamus filmografijos ir vaidmenų teatre sąrašas. Čia gausu fotografijų galerijų, leidinių, straipsnių, kolegų aktorių, režisierių, kino ir teatro kritikų atsiliepimų bei prisiminimų.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, geranoriškai prisidėjusiems prie parodos gimimo:

teatrologams Daivai Šabasevičienei ir Markui Petuchauskui, parašiusiems apžvalginius straipsnius apie aktorių; aktorei ir žurnalistei Gražinai Baikštytei, parengusiai interviu su aktoriumi; aktoriaus kolegoms Vaivai Mainelytei, Eglei Gabrėnaitei, Gražinai Balandytei, Jūratei Onaitytei, Nelei Savičenko ir Juozui Budraičiui, parašiusiems atsiminimus ir gražius žodžius, skirtus R. Adomaičiui.

Taip pat dėkojame Lietuvos literatūros ir meno archyvui, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui, Valstybiniam Vilniaus mažajam teatrui ir Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui už suteiktą prieigą prie fotografijų ir kitos vertingos archyvinės medžiagos.

Sveikiname gerbiamąjį aktorių gražaus jubiliejaus proga!

Kviečiame aplankyti virtualios parodos svetainę adresu: parodos.lnb.lt

 

************* ******************


Virtualios parodos


 „Kazys Grinius – gydytojas, švietėjas, Ministras Pirmininkas ir Prezidentas“

 

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengta virtuali paroda, skirta K. Griniaus 150-osioms gimimo metinėms. 

Parodoje atspindėti svarbiausi Prezidento visuomeninės veiklos ir asmeninio gyvenimo momentai, supažindinama su jo parašytomis knygomis, straipsniais, redaguotais leidiniais, mokslo, kultūros veikėjų įžvalgomis apie K. Grinių, pateiktas didelis pluoštas ikonografinės ir rankraštinės medžiagos.

Savo straipsniais apie Prezidentą mielai sutiko pasidalyti istorikas Artūras Svarauskas („Kazys Grinius nepriklausomos Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) politiniame gyvenime“), visuomenės veikėja Birutė Ilgūnienė („Gedimino Ilgūno aistringas gyvenimas ir kūryba: apie Kazį Grinių“).

Parodos autorius Darius Gudelis nuoširdžiai dėkoja visiems už pagalbą rengiant šią parodą.

 

Žiūrėti parodą 
 

 ************** ************** ************

LEU LITUANISTIKOS FAKULTETUI - 70

 

Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetas, kaip savarankiškas Vilniaus pedagoginio instituto mokymo ir administracijos padalinys, įsteigtas 1945 metais. 2015 m. Lietuvos edukologijos universitetui minint 80-metį, šios mokslo ir švietimo įstaigos Lituanistikos fakultetas šventė 70-ąjį jubiliejų. 

1991 m. fakultetas pervadintas Lituanistikos fakultetu. Fakultetas iki šiol telkia pasaulio lituanistus: 1995 m. suburta Pasaulio lituanistų bendrija, 2004 m. – Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, 2013 m. – Baltistikos centrų asociacija. 

Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultetas – vienintelis šalyje fakultetas, kurio pavadinime akcentuojama lituanistika, strateginis valstybės prioritetas. 

Kalbininkas profesorius habil. dr. Antanas Pakerys buvo paskutinis tuomečio Lietuvių kalbos ir literatūros fakulteto dekanas – 1991 metais jis tapo pirmuoju naujai pavadinto Lituanistikos fakulteto dekanu. 

Tais pačiais metais lituanistikos keliu šiame universitete pradėjo keliauti profesorius habil. dr. Albertas Zalatorius, ėmęsis vadovauti Lietuvių literatūros katedrai, katedroje ir fakultete teigęs savąjį idealą: Laisvas žmogus laisvoje tautoje! 

Parodoje apžvelgiama fakulteto istorija, struktūra, buvusių ir esamų dėstytojų mokslinė veikla, studentų organizacijos ir jų renginiai. Visa tai papildo plati ikonografinė ir rankraštinė medžiaga, vaizdo įrašai. Parodoje gausu leidinių ir straipsnių, atrinktų iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų. 

Atsiminimais ir įžvalgomis pasidalijo šio fakulteto akademinė bendruomenė, absolventai, visuomenės veikėjai. 

Žiūrėti parodą

 ************** ************** ************

 „Juozas Aputis. Švytinčio krūmo beieškant“

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Juozas Aputis. Švytinčio krūmo beieškant“, skirtą prozininko, kritiko, vertėjo Juozo Apučio (1936–2010) 80-osioms gimimo metinėms paminėti.

Parodoje eksponuojamas J. Apučio kūrybinis palikimas, saugomas Nacionalinės bibliotekos fonduose: knygos, jo sudaryti ir redaguoti leidiniai, kūrybos vertimai į anglų, suomių, vokiečių, čekų, italų, prancūzų, slovakų kalbas. Eksponuojamos ir prozininko verstos knygos. Parodą papildo Juozo Apučio atsiminimai ir pokalbiai, literatūra apie jo kūrybą, fotografijos iš šeimos archyvo, kūrinių garso įrašai.

2011 m. Nacionalinė biblioteka buvo parengusi virtualią paroda „Juozas Aputis: novelė yra varpų skambėjimas“, skirtą 75-osioms prozininko gimimo metinėms.

Dėkojame Virginijai Aputienei už bendradarbiavimą rengiant parodą.

Parodą parengė Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė–vyriausioji bibliotekininkė Nijolė Matusevičienė.

Žiūrėti parodą

 

*** *** **** *** *** *** **


„Pareisiu su paukščiais...“

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Pareisiu su paukščiais...“, skirtą poeto, eseisto, vertėjo Marcelijaus Martinaičio (1936–2013) 80-osioms gimimo metinėms.

Nacionalinės bibliotekos fonduose saugomas visas publikuotas kūrėjo palikimas jau buvo eksponuojamas parodose, surengtose poeto 60-mečio ir 75-mečio sukaktims paminėti dar jam gyvam esant.

Šį sykį siūlome susipažinti su 2012 metų ir vėlesniais leidiniais, knygose išspausdintomis bei poeto šeimos archyve saugomomis nuotraukomis, rankraščiais, paskaityti M. Martinaičio interviu, sužinoti jo nuomonę politiniais bei kultūros klausimais, „išgirsti“ prisiminimus apie kolegas, bičiulius, kūrėjus, gilintis į literatūrą apie poeto kūrybą. Atskirai išskirti leidiniai apie visiems žinomą, tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje populiarų M. Martinaičio poezijos personažą Kukutį: sudėti visi „Kukučio baladžių“ leidimai, vertimai į kitas kalbas, išleisti kompaktiniai diskai ir plokštelės su Vytauto Kernagio atliekamų dainų įrašais.

Dėkojame žmonai Gražinai Marijai Martinaitienei už galimybę parodoje eksponuoti nuotraukas iš asmeninio archyvo ir už komentarus jas aprašant.

Atskira padėka dokumentinio filmo apie M. Martinaitį autoriui – režisieriui ir operatoriui Algirdui Tarvydui, už leidimą demonstruoti jį Nacionalinės bibliotekos tinklalapyje.

Žiūrėti parodą

 

Parodą parengė Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Sandra Kuliešienė

 *** *** **** *** *** *** **
 

Rašytojas Kęstutis Arlauskas – netikėtų siužeto vingių ir intriguojančių situacijų meistras

 

Kai pradedu rašyti knygą, nežinau, kuo baigsiu. Yra iš anksto numatyta siužeto linija, bet ji dažniausiai pasikeičia – tie, kas turėjo gyventi, miršta. Ir atvirkščiai. Nepaprastai prabėga tos dienos, kai rašau knygą. O kai knygos išeina, jų jau neskaitau. Tegu kiti skaito. Man nebeįdomu.
                                                                                                               Kęstutis Arlauskas


Apie rašytoją K. Arlauską  www.grazitumano.lt

Rašytojo k. Arlausko knygos

 

 

 

  *** *** **** *** *** *** **

„Petras Klimas – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą, skirtą žymaus lietuvių diplomato, 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signataro Petro Klimo (1891–1969) 125-osioms gimimo metinėms.

Parodoje supažindinama su P. Klimo moksline, visuomenine ir diplomatine veikla, pristatomi P. Klimo darbai, taip pat straipsniai ir leidiniai apie diplomatą, pateikiama išsami bibliografija, plati korespondencijos ir ikonografinė medžiaga.

Istorikė, humanitarinių mokslų daktarė Vilma Bukaitė specialiai šiai parodai parašė straipsnį „Sutapęs su Lietuva: Petras Klimas“.

Virtuali paroda „Petras Klimas – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams“

Parodą parengė Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamento Kultūrinės veiklos vadybininkas-vyriausiasis bibliotekininkas Darius Gudelis

 Žiūrėti parodą  http://www.lnb.lt/

 

*** *** **** *** *** *** ** 

BRONIUS RADZEVIČIUS. „Ak, gesinkite rudenio grožį, jis dilgina širdį...“

Gruodžio 24 d. vienam iškiliausių lietuvių prozininkų Broniui Radzevičiui (1940–1980) būtų suėję 75. Ta proga Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą.

Joje apžvelgiama Broniaus Radzevičiaus biografija, kūrybinė veikla, pateikiama ikonografinė ir rankraštinė medžiaga, išsami bibliografija, parodoje gausu leidinių ir straipsnių, atrinktų iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų. Parodos lankytojai turės progą paskaityti rašytojo kūrybos fragmentų, jo artimųjų, literatūrologų, visuomenės veikėjų atsiliepimų.

Specialiai šiai parodai savo atsiminimais ir įžvalgomis apie Bronių Radzevičių pasidalijo rašytojo žmona Genė Radzevičienė ir Lietuvos edukologijos universiteto profesorius dr. Dainius Vaitiekūnas.

Žiūrėti parodą  http://www.lnb.lt/ 

 

 

 

 

 

*** *** **** *** *** *** **

„JUOZAS BUDRAITIS. Kinas buvo mano mokykla“

Spalio 6 d. sukako 75 metai, kai gimė žymus Lietuvos kino, televizijos ir teatro aktorius, diplomatas Juozas Budraitis. Ta proga Nacionalinėje bibliotekoje parengta virtuali paroda.

Joje apžvelgiama aktoriaus biografija, kūrybinė veikla, pateikiama filmografija, nuotraukos iš jo šeimyninio gyvenimo, vaidybinių filmų, taip pat kadrai iš darbo filmavimo aikštelėse ir teatre, gausu leidinių, straipsnių iš Nacionalinės bibliotekos fondų. Parodos lankytojai turės progą pamatyti dokumentinių apybraižų, vaidybinių filmų ištraukų, paskaityti aktorių, režisierių, visuomenės veikėjų atsiliepimų.

Savo atsiminimais ir įžvalgomis apie J. Budraitį pasidalijo Nepriklausomybės Akto signataras, europarlamentaras Justas Vincas Paleckis, kino operatorius Donatas Pečiūra, teatro kritikas Julijus Lozoraitis, aktoriai – Jūratė Onaitytė, Eglė Gabrėnaitė, Nelė Savičenko, Gražina Balandytė, Doloresa Kazragytė.

Žiūrėti parodą  lnb.lt 

 

*** *** **** *** *** *** **

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

 

 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Meno skyrius parengė virtualią parodą, skirtą dailininkės Sofijos Dembovskytės-Romerienės 130-sioms gimimo metinėms. Joje – dailininkės kūrinių reprodukcijos, nuotraukos, straipsniai, parodų katalogai, leidiniai apie tarpukario Vilniaus lenkų kultūrinį ir meninį gyvenimą, Romerių giminę ir Tytuvėnus.

 

S. Dembovskytė-Romerienė (1885-1972) – žinoma lenkų kilmės Lietuvos tarpukario dailininkė, stipri ir talentinga moteris, praėjo nepaprastą gyvenimo kelią, vertą romano ar kino filmo. Pačius gražiausius savo gyvenimo ir kūrybos metus praleidusi Lietuvoje – Vilniuje, Kaune, Tytuvėnuose, užauginusi penkis vaikus, patyrusi tremtinės ir emigrantės dalią, karo audrų nublokša į Didžiąją Britaniją, Egiptą, Kanadą. Lietuva ir Tytuvėnai išliko jos prarastuoju rojumi, laimės, harmonijos, grožio ir įkvėpimo šaltiniu.

 

Žiūrėti parodą www.lnb.lt *** *** **** *** *** *** **
 

IRENA BUČIENĖ. ...kiekviena pjesė - tai mažas visuomenės modelis

Šių metų sausio 1 d. sukako 75-eri metai, kai gimė šviesaus atminimo Lietuvos teatro ir televizijos režisierė Irena Bučienė (1940–2001). Pažymint šią sukaktį, Nacionalinėje bibliotekoje parengta virtuali paroda „Irena Bučienė. ...kiekviena pjesė – tai mažas visuomenės modelis“.

Joje atspindėti svarbiausi režisierės biografijos, teatrinės veiklos momentai, pateikta dokumentinių apybraižų, aktorių, teatrologų straipsnių apie režisierę. Parodos lankytojai turės progą pamatyti jos režisuotų spektaklių fotografijas ir vaizdo įrašus, susipažinti su jos rankraščiais ir laiškais.

Savo atsiminimais apie I. Bučienę pasidalijo aktorius ir žurnalistas Julijus Lozoraitis, aktorius Romualdas Ramanauskas, aktorė ir literatūros skaitovė Gražina Urbonaitė.

Žiūrėti parodą www.lnb.lt

 

 

 *** *** **** *** *** *** **

DIONIZAS POŠKA – pirmojo senienų muziejaus Lietuvoje įkūrėjas.

2014 metais sukako 250 metų, kai gimė vienas žymiausių XIX a. pradžios lietuvių kultūros veikėjų – rašytojas, kalbininkas, muziejininkas Dionizas Poška. Pažymint šią datą Nacionalinėje bibliotekoje parengta virtuali paroda, kurioje atspindėti svarbiausi rašytojo biografijos, kūrybos momentai, pristatyti mokslininkų, rašytojų straipsniai apie D. Pošką.

Parodos lankytojai turės progą susipažinti su rašytojo įkurtais ir globotais istoriniais Baubliais Bijotuose, jo parašytais darbais, išlikusia D. Poškos korespondencija su XIX a. mokslininkais ir literatais, paskaityti garsiąją poemą „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“, pamatyti gausias fotografijų galerijas.

Specialiai šiai parodai profesorius Stasys Skrodenis parengė straipsnį „Baublio paunksmė (atsiminimų fragmentai)“. Parodą papuošė Baublių muziejaus darbuotojų Vaidos Kinderytės ir Juditos Gečaitės įžvalginis straipsnis, supažindinantis su Baublių istorija, čia veikiančiu muziejumi ir jame vykdoma edukacine veikla. Nuoširdi padėka jiems, taip pat Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui (bibliotekos vedėjai Rūtai Pleskačiauskienei ir Rankraštyno vedėjui Virginijui Gasiliūnui) už parodai pateiktą rankraštinę medžiagą.

Parodos autorius Darius Gudelis nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems rengiant šią parodą.

Žiūrėti parodą www.lnb.lt
*** *** *** *** *** *** ***

DONATAS BANIONIS. Geriausius vaidmenis sukūriau su genialiais režisieriais...

 

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengta virtuali paroda, skirta žymaus Lietuvos kino ir teatro aktoriaus Donato Banionio 90-osioms gimimo metinėms.


Parodoje apžvelgiama D. Banionio biografija, jo kūrybinė veikla Panevėžio dramos teatre, supažindinama su aktoriaus vaidmenimis spektakliuose, kino ir televizijos filmuose. Čia gausu fotografijų galerijų, vaizdo ir garso įrašų, leidinių, kolegų aktorių, režisierių, kino ir teatro kritikų atsiliepimų bei prisiminimų.

Parodos autorius Darius Gudelis.

Žiūrėti parodą  www.lnb.lt 

 

 

*** *** *** *** *** *** ***


  „Kristijonas Donelaitis. Sveiks, svieteli margs!...“


Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengta virtuali paroda „Kristijonas Donelaitis. Sveiks, svieteli margs!..“, skirta lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms.

Parodoje atspindėti svarbiausi K. Donelaičio biografijos momentai, supažindinama su jo parašytais kūriniais, atminimo įamžinimu dailėje, teatre, muzikoje, kine, knygomis ir straipsniais apie rašytoją.

Parodos autorius Darius Gudelis nuoširdžiai dėkoja visiems už pagalbą rengiant šią parodą.

Žiūrėti parodą   www.lnb.lt 

 

 

 *** *** *** *** *** *** ***„Gabrielė Petkevičaitė – Bitė: gyvenimas Tėvynei ir Žmogui“

Rugsėjo 16 d. – spalio 31 d., Viešosios bibliotekos salėje Panevėžio kraštotyros muziejaus kilnojamoji paroda.

Fotografijos bei Gabrielės Petkevičaitės – Bitės tekstai.

Žiūrėti parodą www.anyksciuvb.lt*** *** *** *** *** *** ***„Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Mes skrisime į Lietuvą!

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengta virtuali paroda, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno transatlantinio skrydžio 80-osioms metinėms.

Joje lankytojai gali susipažinti su S. Dariaus ir S. Girėno biografijomis, šių dviejų lakūnų atminimą įamžinančiomis vietomis, leidiniais, pamatyti fotografijose užfiksuotus vaizdus, paskaityti tarpukario spaudoje publikuotus atsiliepimus apie šį skrydį.

Paroda parengta bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karybos istorijos (1795–1940) skyriumi.

 Žiūrėti parodą  www.lnb.lt*** *** *** *** *** *** ***


Lietuvių rašytojui, poetui, publicistui Juozui Erlickui  kovo 3 d. sukanka 60 metų.

Erlicko kūrybinį metodą veikiausiai tiktų vadinti realizmu išvirkščiai arba fantastiniu realizmu, – paradoksaliu būdų jis priartėja arčiausiai mūsų gyvenimo realybės, socialinės tikrovės, adekvačiausiai geba ją reikšti.
                                                                                                                     Vygantas Šiukščius

Žiūrėti parodą  www.anyksciuvb.lt

 

 

*** *** *** *** *** *** ***

 

 

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengta virtuali paroda „Vincas Mykolaitis-Putinas: Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios būties“, skirta žymaus lietuvių poeto, prozininko, dramaturgo Vinco Mykolaičio-Putino 120-osioms gimimo metinėms.

Žiūrėti parodą www.lnb.lt

 

 

 *** *** *** *** *** *** ***

1863 m. sukilimo dalyvių, nubaustų mirtimi, vinjetė

 

 

 

Šiais metais sukanka 150 metų, kai į kovą prieš carinę Rusiją pakilo Lietuvos ir Lenkijos sukilėliai. 1863–1864 m. sukilimas buvo vienas svarbiausių įvykių buvusiose Abiejų Tautų Respublikos žemėse ir turėjo didelę istorinę reikšmę tautiniam atgimimui Lietuvoje.

Ta proga, siekiant įprasminti šį sukilimą, pristatoma virtuali paroda „1863 metų sukilimas Lietuvoje – bendra kova už Abiejų Tautų Respublikos atkūrimą“.

Žiūrėti parodą www.lnb.lt

 

 

 

*** *** *** *** *** *** ***

 

 

 

Vieno iškiliausių Lietuvos poetų, įprasminusio lietuvių tautos dvasinę ir istorinę patirtį, ypač jautriai aprašiusio žmogaus ir tautos likimą – Maironio 150-osioms gimimo metinėms skirta virtuali paroda „Maironis: Išliksiu aš gyvas...“

Žiūrėti parodą   www.lnb.lt

 

 

 

 

 

 

*** *** *** *** *** *** ***

  Mykolui Biržiškai - 130

MYKOLAS BIRŽIŠKA – lietuvių literatūros istorikas, lietuvių tautosakos tyrinėtojas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras
Paroda skirta 130-osioms M. Biržiškos gimimo metinėms

„Esu kultūrininkas, bet Tautos reikalas nuolat verčia mane, kurio gyvenimo takas eina greta jos kelio <...> ne kartą ir politikos imtis.“ Mykolas Biržiška

Parodą rengė vyr. bibliotekininkė Birutė Venteraitienė

 

 Žiūrėti parodą  www.anyksciuvb.lt

 

 *** *** *** *** *** *** ***

  

 

 

 

 

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje parengta virtuali paroda „Algimantas Zurba: Pagavęs saulės juoką…“, skirta prozininko (gim. 1942) 70-osioms gimimo metinėms paminėti. Parodoje eksponuojamos A. Zurbos knygos bei literatūra apie rašytoją.

Parodą rengė vyr. bibliotekininkė Birutė Venteraitienė

 

 Žiūrėti parodą  www.anyksciuvb.lt

 

 

 

 

Tiesioginė transliacija 09 26

Kviečiame skaitmeninius konsultantus ir bibliotekininkus prisijungti prie tiesioginės transliacijos rugsėjo 26 d. 11 val. tema „Nauji asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimai bei jų taikymas“.

Transliacijos metu bus pristatyta apie bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir pagrindinius reikalavimus bei duomenų saugumo pažeidimus.

Tema aktuali ne tik organizacijoms ir įmonėms, tačiau tai liečia kiekvieną iš mūsų. Apie duomenų apsaugą papasakos sertifikuota duomenų apsaugos specialistė Rusnė Juozapaitienė.
Transliacijos nuoroda: https://sli.do/bdar.


Tuo pačiu kviečiame pažiūrėti vaizdo įrašą apie saugesnį technologijų naudojimą tema „Kaip jaustis saugiai internetinėje erdvėje naudojant skaitmeninius įrenginius“.

Transliacijos metu pasakojama apie tai, kaip būti saugesniems e. erdvėje, kokie pavojai gali iškilti naudojant e. paštą bei socialinius tinklus ir kaip apsisaugoti nuo galimų grėsmių, o taip pat buvo kalbama apie įrenginių saugumo priemones.

Apie visa  tai išsamiai pasakoja Paulius Čeponis.
Transliacijos įrašo nuoroda: https://sli.do/esauga.


Transliacijas galima stebėti internetu (per mobiliuosius įrenginius arba kompiuterius) tiesiogiai nurodytu laiku paspaudus aukščiau pateiktas nuorodas.

Užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę pagal tematiką galima paspaudus transliacijos nuorodą jau dabar. Tai padaryti bus galima ir transliacijos metu.

 

Elinga Žiliuvienė, 861231654
Baltijos kompiuterių akademija

Patalpų nuoma

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos valdomos patalpos išnuomojamos Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu  „Anykščių rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu“

IMPERATORIENĖ SISI

IMPERATORIENĖ SISI

IMPERATORIENĖ SISI: nuostabus, istorijos pojūtį perteikiantis romanas apie grožio etalonu laikomą ekscentriškąją imperatorienę

Allison Pataki

Meilė pakreipia istorijos vagą...

Pranciškus Juozapas Habsburgas daugiatautės Austrijos imperijos valdovu tampa 1848 m., kai per Europą ritasi revoliucijų banga. Nuslopinęs maištus Vengrijoje ir Italijoje, jis perima sostą iš silpno dėdės. Įtakingiausias Pranciškaus Juozapo patarėjas – jo motina erchercogienė Sofija kuri nuo pat vaikystės ruošė sūnų imperatoriaus vaidmeniui. Po pasikėsinimo į Pranciškų, ji nusprendžia, kad sūnus turi kuo greičiau vesti, ir parenka jam nuotaką.

Nevaržomos dvasios penkiolikametė Bavarijos kunigaikštytė Elžbieta, kitaip Sisi, su vyresniąja seserimi Elena, jaunojo imperatoriaus sužadėtine, keliauja į Habsburgų dvarą. Bet ten Sisi iškyla netikėta dilema: ji netyčia pamilsta sesers sužadėtinį ir pavergia jo širdį. Pranciškus Juozapas atsisako įsipareigojimo Elenai ir paskelbia apie ketinimą vesti Sisi.

Pasodinta į labiausiai Europoje intrigomis apipinto imperatoriškojo dvaro sostą, Sisi stengiasi pelnyti ir išsaugoti vyro, pavaldinių bei pasaulio meilę, bet apleidžia savo politines ir šeimines priedermes...

Allison Pataki romane „Imperatorienė Sisi" pateikia gausybę to meto istorinių detalių ir sukuria sudėtingų bei spalvingų veikėjų galeriją. Tai puiki galimybė pažvelgti į vienos įdomiausių Europos istorijoje karališkosios šeimos gyvenimą, kitokioje šviesoje pamatyti didingą, auksu spindintį Habsburgų dvarą ir 19 a. grožio etalonu laikomą ekscentriškąją imperatorienę Sisi.

Darbo laikas

 


Pirmadienis-ketvirtadienis

Penktadienis

Šeštadienis

Pietų pertrauka

Administracija

8.00-17.00

8.00-15.45

nedirba

12.00-12.45

Vartotojų aptarnavimo  ir informacijos skyrius   

9.00-18.00

9.00-18.00

8.30-16.00

Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius  

8.00-17.00

8.00-15.45

nedirba

Metodikos skyrius

8.00-17.00

8.00-15.45

nedirba

12.00-12.45

Vaikų literatūros ir edukacijos skyrius  

8.00-18.00

8.00-18.00

8.30-16.00

Informacijos išteklių formavimo skyrius   

8.00-17.00

8.00-15.45

nedirba

12.00-12.45

Bendrasis skyrius  

8.00-17.00

8.00-15.45

nedirba

12.00-12.45


 

FILIALAI

I

II

III

IV

V

VI

p.p.

Andrioniškis 

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–15.45

-

12.00-12.45

Ažuožeriai

-

10.00-18.30

10.00–18.30

10.00–18.30

10.00–18.30

10.00–17.45

12.30–13.00

Budriai

-

9.00-13.00

16.00-20.00

16.00-20.00

16.00-20.00

9.00-13.00

-

Burbiškis

-

8.00-17.00

-

-

8.00–17.00

8.00-15.45

12.00–12.45

Debeikiai

-

8.00-17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–15.45

12.00–12.45

Elmininkai

-

9.30-18.15

9.30–18.15

9.30–18.15

9.30–18.15

9.30–17.00

13.30–14.00

Kurkliai II

-

12.00-16.00

12.00–16.00

12.00–16.00

12.00–16.00

12.00–16.00

-

Kurkliai

-

9.00–18.00

9.00–18.00

9.00–18.00

9.00–18.00

8.00–15.45

12.00-12.45

Leliūnai

14.00-18.00

14.00–18.00

14.00–18.00

14.00–18.00

14.00–18.00

-

-

Mačionys

-

-

9.00–18.00

9.00–18.00

-

-

13.00–13.45

Kuniškiai

15.00-19.00

15.00–19.00

15.00–19.00

15.00–19.00

15.00–19.00

- -

Raguvėlė

13.00-17.00

13.00–17.00

13.00–17.00

13.00–17.00

13.00–17.00

-

Rubikiai

9.00-18.15

9.00-18.15

9.00-18.15

9.00-18.15

9.00–17.00

-

13.00–14.00

Skiemonys

8.00-17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–15.45

-

12.00–12.45

Staškūniškis

-

7.30–16.30

7.30–16.30

7.30–16.30

7.30–16.30

7.30–15.15

12.00–12.45

Surdegis

8.00-12.00

8.00-12.00

12.00-16.00

12.00-16.00

8.00-12.00

-

-

Svirnai II

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

-

-

Svėdasai

-

9.00–18.00

9.00–18.00

9.00–18.00

9.00–18.00

9.00–16.45

-

Šeriai

-

9.00–18.15

9.00–18.15

9.00–18.15

9.00–18.15

9.00–17.00

13.00–14.00

Traupis

-

10.00–19.00

10.00–19.00

10.00–19.00

10.00–19.00

10.00-17.45

13.00–13.45

Vaitkūnai

-

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

-

Viešintos

8.00-17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–15.45

-

12.00–12.45

Kavarskas

-

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

9.00–17.00

-

Troškūnai

9.00-18.00

9.00–18.00

9.00–18.00

9.00–18.00

9.00–16.45

-

-