Paslaugos

Naudojimosi biblioteka taisyklės

                                                                           Elektroninių skaityklių naudojimo aprašas
Nemokamos                                           
 

  • atsakymai į skaitytojų užklausas;
  • konsultacijos, ieškant informacijos;
  • knygų ir kompiuterinių dokumentų išdavimas į namus;
  • knygų pristatymas į namus judėjimo negalią turintiems skaitytojams;
  • informacija apie skyrių, filialų ir saugyklos fonduose esančius dokumentus;
  • paieška elektroniniame kataloge, spaudinių užsakymas, rezervavimas;
  • knygų ir kitų leidinių grąžinimas savitarnos būdu Knygų grąžinimo irenginyje prie bibliotekos;
  • LESTO paslaugos per savitarnos svetainę www.manoelektra.lt
  • laikraščių  ir žurnalų skaitymas skaitykloje;   2017 m. spauda
  • naudojimasis enciklopedijomis, žodynais, žinynais, specialiaisiais žodynais, naujausiais leidiniais kompiuterijos, sociologijos, gamtos ir kt. klausimais;
  • informacijos paieška internete;
  • paieška duomenų bazėse: Lietuvos periodinės spaudos bibliografinėje straipsnių bazėje, „Verslo žinių“ archyvas internete, EBSCO Publishing eIFL.net, „NAXOS Music Library“, Credo Online Reference Service duomenų bazėse, LR Seimo teisinių dokumentų bazėje ir kt;
  • naudojimasis nacionalinės bibliografijos duomenų baze, Viešosios bibliotekos kompiuteriniu katalogu;
  • Kompiuterio ir interneto pradmenų mokymai;
  • interneto vartotojų konsultavimas, pagalba skaitytojams naudojantis informacijos paieškos sistemomis internete bibliotekos žiniatinklio svetaine, elektroniniu katalogu, kitomis elektroninėmis paslaugomis;
  • informacijos teikimas bibliotekoje, telefonu ir el. paštu;
  • klasikinės ir šiuolaikinės muzikos klausymasis;
  • aklųjų bibliotekėlės knygų Brailio raštu ir garsinių knygų išdavimas akliesiems ir silpnaregiams.
  • kompiuterizuota darbo vieta su programine įranga akliesiems ir silpnaregiams.
  • belaidis internetas Wi-Fi.

 

Mokamos  
 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
LIUDVIKOS IR STANISLOVO DIDŽIULIŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ   

Į K A I N I A I     (.pdf 230 KB)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ ĮSTEIGTŲ BIBLIOTEKŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO >>> 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=265649