Parodos, renginiai 
BIBLIOTEKOJE

Biblioteka ruošiasi Obuolinėms. Ką veikti, ką pažiūrėti, kuo užsiimti, kaip naudingai praleisti laiką? 
Ateikite į Biblioteką rugsėjo 19 dieną.

 

14.00 val. – Lietuvių liaudies žaidimų popietė vaikams „Riedėk riedėk, obuoliuk“ Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje (Vyskupo skveras 1)

 

18.00 val. – Pasveikinimo „Laba diena“ kroatų kalba plytelės atidengimas Kalbų alėjoje; kroatų menininko Davoro Rostuharo fotografijų parodos „Kroatija iš paukščio skrydžio“ atidarymas Bibliotekoje

 

20.00 val. – Poetės, skaitovės, scenos menininkės Eglės Kirilauskaitės teatralizuota poezijos programa „Dedikacija romantizmui“ Bibliotekoje

 

Nuo 18.00 val. Stalo žaidimų erdvė šeimoms Bibliotekos Vaikų literatūros ir edukacijos skyriuje (iki 22.00 val.)

 

Nuo 18.00 val. Istorijų dvarelio patyrimai žaidžiant žaidimą „Pabėgimas iš paslapčių dvaro“ Bibliotekos filialas Istorijų dvarelis (Paupio g. 10) (iki 22.00 val.)

 

Nuo 19.00 val. Vakarinės ekskursijos ir veiklos Bibliotekoje: apsilankymas spaudos fotografo Izidoriaus Girčio muziejuje; parodose „Paulius Širvys – poetas nuo Dievo“„Barbora Radvilaitė ir Žygimantas Augustas – mįslingos istorinės asmenybės“ Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriuje; fotografijų ir knygų parodoje, skirtoje fotografės Onos Pajėdaitės 95-osioms gimimo metinėms paminėti, „Dariau – kiek mokėjau ir apie kitokį kelią net nesvajojau“ Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje (iki 23.00 val.)

 

Renginių metu būtina laikytis saugaus atstumo tarp dalyvių, dėvėti  veido apsaugos kaukes


 

SPAUDINIŲ  PARODOS 

 

Vartotojų aptarnavimo, informacijos  skyriuje

 

„Paulius Širvys – Poetas nuo Dievo“  poetui Pauliui Širviui 100 m.

Ką skaitė mūsų tėvai

„Barbora Radvilaitė ir Žygimantas Augustas mįslingos istorinės asmenybės“


Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos mokytojos Jūratės Vingrienės
vyresniųjų klasių mokinių keramikos darbai

 Daivos Staškevičienės Knygų skirtukų paroda


*** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *** 

Muzikos ir meno skaitykloje

„Gyvenimo ir kūrybos drama“  Vincui Grybui – Lietuvos skulptoriui, politiniam bei visuomenės veikėjui 130 m.

„Aktorystė yra ėjimas į žmones“  Juozui Budraičiui Lietuvos kino, televizijos ir teatro aktoriui, fotomenininkui, diplomatui 80 m.


 *** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *** 

Krašto dokumentų ir kraštotyros  skyriuje

„Dar esu, dar vis alkstu, dar vis nerimo sklidinas...“ (A. Ražinskas)  Paroda skirta literato Algirdo Ražinsko 75-mečiui.

„Lietuvos medicinos istorijos“ autoriaus asmeninė biblioteka. 
 Paroda skirta prof. dr. Juozui Meškauskui

„Liudvika ir Stanislovas Didžiuliai - lietuviško žodžio skleidėjai“. Knygnešiams L. ir S. Didžiuliams, kurių vardas suteiktas Anykščių bibliotekai.

 

*** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *** 

Vaikų literatūros ir edukacijos  skyriuje

„Apgalvoti kiekvieną žodį ir jausmą“ Daivai Vaitkevičiūtei - 50

„Kaip užrašė sniegą pėdos“ Almai Karosaitei - 75

„Ačiū, kad esi“
Lalezer Varbliauskienės fotografijų paroda

„Pamiršta knyga atgyja išmintim“ Bibliotekos salėje. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinių meninių improvizacijų paroda

„Raidės medžiuose“ Anykščių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ auklėtojos Dalios Šimkienės fotografijų parodą 

Globojamų (rūpinamų) vaikų darbų paroda 
 „LAIMINGA VAIKYSTĖ“. Iki liepos 31 d.
*** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** 

SALĖJE

Iki rugsėjo 11 d. Rolandos Valenčiūtės gėlių kompozicijų paroda „Vasarojus“
 

** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *

PARODOS IR RENGINIAI KITOSE RAJONO KULTŪROS ĮSTAIGOSE

 

*** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** ***

Virtualios parodos

Plačiai ir giliai įaugęs į mūsų tautos kultūrinį gyvenimą

 

2019 metais sukanka 150 metų nuo iškilaus kūrėjo, „deimančiukų“ ieškotojo, uolaus visuomenės, politikos ir tautinio sąjūdžio veikėjo, publicisto, literatūros kritiko, pedagogo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto (1869–1933) gimimo.

 

Svarbiausiu savo gyvenimo tikslu jis laikė tarnystę tautai: „Tėvynė neturi daugiskaitos... Ji mylima ne dalimis, o visuma“. Mylima be išlygų: „Ir tapau savosios, lietuviškos visuomenės tarnas, ne, dar daugiau – jos vergas. Dėl jos metų metais nebematęs, kaip skaisti saulutė šviečia ir džiugina. Kur tik kas man liepė eiti, ėjau, neatsiklausdamas, kas jį įgaliojo man liepti: bet tik visuomenės labui. Ėjau, dirbau be atodairos, laiku nesumetęs, ar aš tam kvalifikuotas“. Štai kodėl Lietuvai jis toks svarbus, o 2019-ieji paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto metais.

 

Virtualioje parodoje pristatome Anykščių krašto iškilios asmenybės leidinius, saugomus Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje, supažindiname su J. Tumo-Vaižganto biografija, ikonografine medžiaga, nuotraukose peržvelgiame literatūros klasiko gimtąsias vietas Malaišiuose, pateikiame ir keletą naudingų interneto nuorodų.

 

Parodoje eksponuojami dokumentai ir fotografijos iš L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos fondų. Parodą papildo fotografijos iš kraštotyrininko, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus Kunigiškiuose vedėjo Vytauto Bagdono asmeninio archyvo.

 

Žiūrėti parodą

 

Virtualią parodą parengė Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Ligita Matulienė
Internete publikavo Metodikos skyriaus dailininkė Violeta Matelienė

 


************* ******************  

 

Minint teisininko, advokato, Kovo 11-osios Akto signataro Kazimiero Motiekos 90-ąsias gimimo metines, parengta virtuali paroda „Kazimieras Motieka – teisininkas, politinis veikėjas, signataras“.

 

Kviečiame susipažinti su signataro politinės veiklos dokumentais, straipsniais, konferencijų pranešimais, paskaityti laiškus, sveikinimus, padėkas K. Motiekai, pamatyti gausią ikonografinę medžiagą ir vaizdo įrašus.

 

Parodos autorius – Darius Gudelis.

 

Žiūrėti parodą

 

 

 

************* ******************     
„Baltijos keliu – į Laisvę!“

 

Virtualioje parodoje kviečiame susipažinti su įvairių kolektyvų, valstybinių įstaigų, politinių organizacijų dokumentais (oficialiais raštais, atsišaukimais, deklaracijomis, rezoliucijomis), gyventojų ir visuomenės veikėjų laiškais, telegramomis, mokslo ir politikos atstovų parengtomis studijomis, pranešimais ir straipsniais Molotovo-Ribentropo pakto bei „Baltijos kelio“ akcijos klausimais, paskaityti atsiliepimus spaudoje. Parodos lankytojai turės progą pamatyti šios Baltijos tautų akcijos fotografijas, vaizdo įrašus.

 

Atsiminimais ir įžvalgomis apie Baltijos kelią pasidalino žymūs visuomenės veikėjai ir šios akcijos dalyviai.

 

Virtualią parodą parengė Lietuvos valstybės naujojo archyvo Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus archyvaras Darius Gudelis.

 

Parodą aplankyti galite čia:  „Baltijos keliu – į Laisvę!“


************** *******************

„Regimantas Adomaitis. Visą laiką mane traukė teatras“

Sausio 31 d. žymiam lietuvių kino ir teatro aktoriui Regimantui Adomaičiui sukanka 80 metų. Ta proga Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą.

Parodoje apžvelgiama R. Adomaičio biografija, jo kūrybinė veikla teatre ir kine: supažindinama su aktoriaus vaidmenimis spektakliuose, kino ir televizijos filmuose, pateikiamas išsamus filmografijos ir vaidmenų teatre sąrašas. Čia gausu fotografijų galerijų, leidinių, straipsnių, kolegų aktorių, režisierių, kino ir teatro kritikų atsiliepimų bei prisiminimų.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, geranoriškai prisidėjusiems prie parodos gimimo:

teatrologams Daivai Šabasevičienei ir Markui Petuchauskui, parašiusiems apžvalginius straipsnius apie aktorių; aktorei ir žurnalistei Gražinai Baikštytei, parengusiai interviu su aktoriumi; aktoriaus kolegoms Vaivai Mainelytei, Eglei Gabrėnaitei, Gražinai Balandytei, Jūratei Onaitytei, Nelei Savičenko ir Juozui Budraičiui, parašiusiems atsiminimus ir gražius žodžius, skirtus R. Adomaičiui.

Taip pat dėkojame Lietuvos literatūros ir meno archyvui, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui, Valstybiniam Vilniaus mažajam teatrui ir Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui už suteiktą prieigą prie fotografijų ir kitos vertingos archyvinės medžiagos.

Sveikiname gerbiamąjį aktorių gražaus jubiliejaus proga!

Kviečiame aplankyti virtualios parodos svetainę adresu: parodos.lnb.lt

 

************* ******************