Moterys, kurios myli per stipriai

Moterys, kurios myli per stipriai
Robin Norwood

Jei mylėdamos kenčiame - mylime per stipriai. Jei su artimiausiais draugais daugiausia kalbame apie jį, jo rūpesčius, mintis, jausmus, o beveik visus sakinius pradedame žodeliu „Jis...", - mylime per stipriai.
Jei pateisiname jo blogą nuotaiką, pyktį, abejingumą ar pažeminimus, esą tai tik nelaimingos vaikystės karčios pasekmės, ir bandome tapti jo „gydytoja", - mylime per stipriai.
Jei skaitydamos pamokomą knygą pabraukiame vietas, kurios, manome, padėtų jam, - mylime per stipriai.
Jei nepatinka daugelis jo esminių savybių, vertybių ir veiksmų, bet taikstomės su tuo tikėdamos, kad jis pats panūs mums įtikti, jei tik būsime patrauklios ir mylėsime, - mylime per stipriai.
Jei tarpusavio santykiai kelia pavojų emocinei gerovei, o gal net sveikatai ir saugumui, - tikrų tikriausiai mylime per stipriai.
Nors moterys patiria tiek daug skausmo ir nepasitenkinimo, jos taip dažnai myli per stipriai, kad beveik patiki, jog artimi santykiai tokie ir turėtų būti. Daugelis iš mūsų mažiausiai kartą esame mylėję per stipriai, o kitoms tai kartojasi per visą gyvenimą. Kai kurias iš mūsų taip apsėdę partneriai ir santykiai su jais, kad darosi išties sunku gyventi.

Knygoje "Moterys, kurios myli per stipriai: kai trokštate ir viliatės, jog jis pasikeis" analizuojama "mylėjimo per stipriai" fenomenas, kaip specifinių minčių, jausmų ir elgesio būdų sindromas, kurį autorė pirmąkart atpažino padirbėjusi alkoholikų ir narkomanų konsultante.
Knyga "Moterys, kurios myli per stipriai: kai trokštate ir viliatės, jog jis pasikeis" skiriama ir gydytojams, psichologams, ir plačiausiam skaitytojų ratui.

Iš anglų kalbos vertė Aistė Diržytė