Naujienos

ANTANO DRILINGOS KŪRYBA

„Antano Drilingos kūryba pasižymi žanrine-stilistine įvairove: lyrika, mikropoemos, romanai, dokumentinė-biografinė proza („Monsinjoras“), libretai operoms, eilėraščiai vaikams. Poezijoje, be tradicinių meilės, gamtos motyvų, dažna visuomeninė tematika, išreikšta manifestine forma, retorinės stilistikos figūromis. Savo romanuose prozininkas dažniausiai gręžėsi į amžininko kasdienybę, sudėtingus santykius šeimoje, individo pastangas įsitvirtinti visuomenėje, įveikti sudėtingus dvasines kolizijas“.

Petras Bražėnas

 

  

Į PARODOS PRADINĮ PUSLAPĮ

Apie parodą
Biografija
Antano Drilingos kūryba
Kiti Antano Drilingos darbai
Rankraščiai, korespondencija
Ikonografija. Žvilgsnis į praeitį
Apdovanojimai, premijos