Naujienos

Kiti Antano Drilingos darbai

„Visi žanrai prie širdies, jei tai kūryba: ji nepaiso, kokiu žanru tu naudosies, svarbu, ko iš to žanro nori, tai yra, ką apskritai nori pasakyti ir ar turi ką pasakyti“.

Antanas Drilinga


LIBRETAI:

Sukūrė libretus Antano Rekašiaus operai „Šviesos baladė“ (pastatyta 1970 m.), Algimanto Bražinsko operoms „Pagramančio šnekučiai“ (pastatyta 1976 m.), „Kristijonas“ (pastatyta 1985 m.), „Liepsna“ bei miuziklui „Žemės paukščiai“ (atnaujintas „Pagramančio šnekučių“ pastatymas, 2012 m., režisierius Nerijus Petrokas).

DAINOS PAGAL A. DRILINGOS ŽODŽIUS:
Pagal jo eiles yra sukurta dainų: Algimanto Jeleniausko „Vakaro sonetas“ Algimanto Bražinsko „Aukštaitija mana“, Teisučio Makačino „Pirmyn, darbininkai“, Vygando Telksnio „Baladė apie armoniką“, Vytauto Kairiūkščio „Vidurnakty“, Mikalojaus Noviko „Bokšto laikrodis“ ir kt.

VERTIMAI IŠ UŽSIENIO KALBŲ:
 A. Drilinga išvertė iš rusų ir prancūzų kalbų į lietuvių kalbą Paulo Eluardo „Lyrika“ (su Tatjana Rostovaite, 1976 m.), Ivano Paderino „Ant skardžio“ (apysaka, 1977 m), Pierro Jeano de Berangerio „Dainos“ (eilėraščiai, 1981 m.), Donatien Alphonse Francois de Sade “Teresė. Filosofija buduare“ (erotiniai romanai, 1994 m.), Kerimo Kurbannepesovo „Pareiga“ (eilėraščiai, 1985 m.), operų „Karmen“, „Lietuviai“, operačių „Monmartro žibuoklės“, „Šikšnosparnis“ ir kitų libretus.

SUDARĖ:
Jis sudarė ir išleido lietuvių rašytojų kūrinių apie jūrą rinkinį „Vyrai išplaukia į jūrą“ (1977 m.), eilėraščių rinkinius „Taikos balandžiai“ (1978 m.) ir „Iš lietuvių tarybinės poezijos“ (rusų kalba, pažodiniai vertimai, 1979 m.), „Alyvos šakelė balandžio snape“ (1985 m.). Buvo biografinio leidinio „Lietuvos Respublikos prezidentai“ (1995 m.) vyriausiasis redaktorius, straipsnių rinkinio „Šiuolaikinės poezijos problemos“ (1977 m.) redakcinės kolegijos narys.

  

Į PARODOS PRADINĮ PUSLAPĮ

Apie parodą
Biografija
Antano Drilingos kūryba
Kiti Antano Drilingos darbai
Rankraščiai, korespondencija
Ikonografija. Žvilgsnis į praeitį
Apdovanojimai, premijos